Meningsfuldt menighedsarbejde i FDF Skanderborg-Stilling

Nicklas' engagement i menighedsrådet har givet et tæt samarbejde mellem FDF Skanderborg-Stilling og den lokale kirke. 

20. Aug 2020
Mia Fanefjord Hansen

Foto: FDF Skanderborg-Stilling

”FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål livet, på et folkekirkeligt grundlag.”

Sådan står der i FDFs ambition. Men er folkekirken, som FDF gerne vil have den, og kan vi med vores evner for værdibåret foreningsarbejde være med til at skabe fremtidens folkekirke?

Frivillige gør en forskel

Som FDFer har du en rigtig god mulighed for at være med til at skabe udvikling og en nærværende folkekirke ved at træde ind i det lokale menighedsråd. Over hele landet er der FDFere, som bidrager til netop at sikre relevant menighedsarbejde, som gavner både FDF og lokalsamfundet. Det at gå ind i menighedsarbejdet kan både være givende personligt, styrke kredsens udvikling og være til stor glæde for lokalsamfundet.

Det har også været oplevelsen i FDF Skanderborg-Stilling, der havde et ønske om at forbedre samarbejdet med kirken. Her sidder Nicklas Lauritzen fra kredsen med i menighedsrådet. For ham har det været meningsfuldt at sidde med om bordet.

- Personligt har det givet mig en del. Særligt som menighedsrådsformand. Jeg har fået en del nye ledelseskompetencer. Dels i forhold til frivillige og dels personale. Herudover en del strategisk tænkning om, hvordan vi når nogle mål og lægger en vej dertil. Og så er det rart at gøre en forskel for nogle mennesker.

Gavnligt for kredsen

Nicklas' engagement i menighedsrådet har samtidig forbedret kredsens samarbejde med kirken. Den tættere kontakt været gavnlig i det daglige kredsarbejde.

- For kredsens arbejde har det været en strategi for os at udvide kontaktfeltet mellem menighedsråd og kredsen. Normalt går kontakten tit til præsterne, men ved at få hul igennem til menighedsrådet får vi også en del flere muligheder for samarbejder, arrangementer mv. Kort sagt, så cementerer vi, at FDF er en vigtig del af folkekirken, fortæller Nicklas fra FDF Skanderborg-Stilling.

Menighedsrådsvalg lige om hjørnet

15. september er der menighedsrådsvalg igen, og her kan alle stille op. Og fra Nicklas er opfordringen klar:

- Vi skal have FDFere til at stille op. Vi skal være bedre til at fortælle, at FDF har noget at tilbyde folkekirken, og appellere lidt til lederens ’FDF-hjerte’, så vi kan få FDF-tankegangen ind i folkekirken til børn og unge, siger Nicklas.

Du og din kreds kan være med til at støtte op om det lokale sogns frivillige arbejde ved at sikre, at der er kandidater til menighedsrådene fra FDF. Når der er valg til menighedsrådene, vælger man frivillige til at arbejde med udviklingen og administrationen af det lokale sogn. Lidt som en bestyrelse i FDF. Man vælges som frivillig til at skabe og understøtte et levende og vedkommende menighedsarbejde. Som foreningsfrivillige har FDFere netop de kompetencer, der kan udvikle den lokale kirke. 

På den måde kan vi nemlig være med til at sikre, at folkekirkens værdier og retning afspejler den kirke, FDF ønsker. Vi kan med vores tilgang til forkyndelse og samtale være med til at sikre bredden og det folkelige i fremtidens folkekirke – og derved udvikle en nærværende og relevant kirke, som FDFere både lokalt og nationalt kan spejle sig i.

Læs mere om menighedsrådenes arbejde nedenfor: