Ny i spidsen for Hele Danmarks Familieklub i FDF

Johanne Lindegaard er ny ansvarlig for Hele Danmarks Familieklubs samarbejde med FDF.

18. May 2020
Emilie Sunekær

Johanne Lindegaard, der er forbundssekretær i Landsdel 3, tidligere kredsleder i FDF Fredensvang og medlem af socialudvalget, har overtaget posten som bindeled mellem FDF og Hele Danmarks Familieklub efter Mette La Cour, tidligere forbundssekretær i Landsdel 5.

Johanne Lindgaard glæder sig til samarbejdet med de mange ildsjæle og arbejdet med at nå familier, der ellers ikke ville have været frivillige eller med i et foreningsliv.

Et værdigrundlag vi kan støtte op om

Hele Danmarks Familieklub er et civilsamfundsprojekt støttet af Den A. P. Møllerske Støttefond. Projektet er et partnerskabsprojekt, hvor KFUMs Sociale Arbejde, KFUM-Spejderne og FDF samarbejder om at skabe lokale familieklubber.

Klubberne er en samling af op til ni familier, der hver eller hver anden uge i seks måneder mødes om et måltid og deler fælleskabet, samværet og hyggen med hinanden.

Familieklubberne er dannet på baggrund af sloganet #bedresammen, og afsættet er partnerorganisationernes fælles folkekirkelige ståsted. Johanne Lindegaard fortæller om samarbejdet, at:

- FDF kan gennem Hele Danmarks Familieklub være med til at udbrede vores egne værdier, etablere nyt frivilligt arbejde og åbne foreningslivet for familier, der måske ellers ikke ville have opsøgt det.

Netop dét er én af hovedgrundene til, at Johanne Lindegaard finder projektet vigtigt.

Ledere kan prikke deres netværk 

Johanne Lindegaard overtager ansvaret for indtil videre seks familieklubber og oplever en stigende interesse fra kredse, lokalsamfund og kirker. En interesse, Johanne Lindegaard håber vil stige endnu mere, i takt med at der sættes fokus på etablering af klubber i hele landet i 2020 og 2021.

Ifølge Johanne Lindegaard skal man ikke tøve, hvis Hele Danmarks Familieklub har vakt interesse. Hun siger:

- Hvis du vil være med til at skabe mere værdi i dit lokalområde, så kan du sprede budskabet om Hele Danmarks Familieklub. Det er ikke nødvendigvis dig, der allerede er leder, vi skal have fat i, men du kender helt sikkert nogen. Det kan være tidligere ledere, forældre, lejrtanter/-onkler, den lokale præst eller en anden. Alle kredse har et netværk og kendskab til lokalområdet, som er uundværligt for dette projekt.

Kom i gang

Det er let at komme i gang. I skal være én eller et team på 4-5 frivillige, som har lyst til at engagere sig i Hele Danmarks Familieklub i et halvt år. Der er økonomi i projektet til mad og aktiviteter, og der er hjælp at hente til eks. rekruttering af familier og frivillige.

Vil du vide mere? Så kontakt forbundssekretær Johanne Lindegaard på jgl@FDF.dk.

Johanne Lindegaard fortsætter sit arbejde som forbundssekretær i Landsdel 3, indtil Anne-Kathrine Østerby Muldbjerg vender tilbage til posten slut-juni efter endt barsel.