Nye regler for opstilling af telte og mastesejl

Det er atter muligt at opstille mastesejl  og større telte uden forudgående ansøgning eller certificering.

25. Jan 2021
Mia Fanefjord Hansen

Pr. 1. januar 2021 er bygningsreglementet (BR18) ændret, når det gælder regler for opstilling af telte og mastesejl. Det betyder, at det nu igen – uden ansøgning om byggetilladelse eller certificering – er muligt at opstille mastesejl og telte med et samlet areal på højst 100 m2.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DDS, KFUM-Spejderne og FDF har med god hjælp fra DUF arbejdet på at få reglerne ændret, så vores normale brug af telte og mastesejl er muligt uden at skulle søge tilladelse hos kommunen, hver gang man ønsker at opstille dem.

Arbejdsgruppen har været i gang siden 2015, hvor reglerne blev ændret i bygningsreglementet (BR15).