Nye puljer til kredse er åbnet

Kredse kan lige nu søge flere puljer. Her er et overblik.

28. Aug 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Rieke Poppe

Her er samlet en række aktuelle puljer, som er åbne for ansøgninger nu eller i nær fremtid. Hvis du kender til andre, som ikke er på listen, er du velkommen til at rette henvendelse til FDF@FDF.dk.

 

DUFs aktivitetspulje

Hvem kan søge: Lokalforeninger, herunder kredse, og lokale sammenslutninger under DUFs medlemsorganisationer kan søge puljen.

Formål: Aktivitetspuljen skal hjælpe foreninger, som har mistet indtægter i sommerperioden på grund af COVID-19-restriktionerne. Puljen støtter aktiviteter, planlagt i perioden 1. juli til 31. december, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægter. Puljen indeholder 1,3 mio. kr.

Beløbsgrænse: Op til 100.000 kr.

Ansøgningsfrist: 19. september 2021

Læs mere her

 

DUFs sommerpulje

Hvem kan søge: Puljen kan søges af lokalforeninger og lokale sammenslutninger under en af DUFs medlemsorganisationer, og lokale foreninger på kulturområdet.

Formål: Sommerpuljen støtter aktiviteter, der højner den enkeltes livskvalitet og øger den sociale sammenhængskraft gennem fælles oplevelser. Aktiviteterne skal rette sig imod børn, unge, voksne, familier og/eller ældre. Man kan få støtte til aktiviteter, som er afholdt i perioden 1. juli 2021 til 25. oktober 2021. Puljen er på samlet 7,3 mio. kr.

Beløbsgrænse: Op til 100.000 kr.

Ansøgningsfrist: 19. september 2021

Læs mere her

 

Trivselspulje

Hvem kan søge: Puljen kan søges af DUFs landsdækkende medlemsorganisationer, og deres lokalforeninger, herunder FDFs kredse. Vær opmærksom på, at det skal være en tegningsberettiget eller et bestyrelsesmedlem i foreningen, som skal stå som afsender og underskriver på ansøgningen. Det er vigtigt, at DUFs budgetskema anvendes, og at der underskrives den tilhørende tro- og love-erklæring, INDEN puljen søges.

Formål: Trivselspuljen støtter aktiviteter for børn og unge, der øger trivsel og bevægelse i hele 2021. Man kan søge støtte til at afholde trivsels- og bevægelsesaktiviteter og sommerforløb for børn og unge, i samarbejde med skoler, SFO’er, klubber, efterskoler og ungdomsskoler. Det kan fx være bevægelse i skoletimerne, motionsdage, sportsaktiviteter i SFO, temadage, udflugter og besøg mv. Aktiviteterne skal ligge ud over allerede planlagte aktiviteter, dvs. enten være nye aktiviteter eller udvidelser af allerede planlagte eller igangsatte aktiviteter. Aktiviteterne skal være gennemført i 2021. Du kan altså både søge om støtte til allerede afholdte aktiviteter, og til aktiviteter der gennemføres inden 31. december 2021. Puljen indeholder samlet 3,5 mio. kr.

Ansøgningsfrist: 31. august 2021

Læs mere her

 

DUFs Lokalforeningspulje

Hvem kan søge: FDFs kredse (og alle andre lokalforeninger under DUFs medlemsorganisationer)

Formål: Puljen støtter anskaffelser eller aktiviteter, der gør hverdagen i foreningen lettere og giver mulighed for udvikling. Din ide skal styrke kredsens aktiviteter eller aktiviteter i lokalområdet.

Beløbsgrænse: 50.000 kr. pr ansøgning.

Ansøgningsfrist: D. 1. i hver måned.

Læs mere her

 

Nordea Fondens Løbspulje

Hvem kan søge: FDFs kredse (og alle andre lokalforeninger i Danmark)

Formål: Puljen støtter foreninger, så de kan afholde mindre udendørs motionsløb (50-500 deltagere). Det kunne være et mountainbikeløb, stjerneløb med familien eller måske natløb for seniorer, hvor de reelt skal løbe.

Beløbsgrænse: Man kan søge enten 5.000 kr. eller 10.000 kr. Dertil kan der gratis tilvælges løbstrøjer med foreningens logo til alle deltagere.

Ansøgningsfrist: Fra nu, og indtil de 5 millioner er uddelt.

Læs mere her

 

Nordea Fondens 'Her bor vi'-pulje

Hvem kan søge: I denne pulje er det et projekt, man søger til, og derfor kan ansøgerne godt være flere foreninger, der er gået sammen. Projektet skal have en stærk relation til et mindre dansk bysamfund med 200-5.000 indbyggere og indeholde aktiviteter, der foregår i eller ved byen.

Formål: Det er tiden til at drømme stort i alle småbyer, og med denne pulje kan ildsjæle og foreninger sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og skabe flere gode liv i deres by.

Beløbsgrænse: Der kan søges mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr.

Ansøgningsfrist: Puljen kan søges indtil 23. september 2021.

Læs mere her

 

Nordea Fondens Lokalpulje

Hvem kan søge: FDFs kredse (og alle andre foreninger i Danmark)

Formål: Lokalpuljen er til projekter, som indeholder aktiviteter, der styrker lokale fællesskaber samt involverer og er til glæde for mange. Det kunne være fællesspisninger i forsamlingshuset, bolde til fodboldklubben, et udekøkken i den almene boligforening – og meget andet.

Beløbsgrænse: I kan søge op til 100.000 kr. i støtte, men det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-30.000 kr., da der vægtes at støtte mange, mindre projekter i hele landet.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger modtages løbende og behandles 11 gange årligt.

Læs mere her