Nyt forum for kursusledere kom godt fra start

Et nyt forum for kursusledere blev skudt godt i gang i weekenden. Håbet er større sammenhæng i kurserne.

08. Feb 2018
Mia Fanefjord Pedersen

I weekenden mødtes 16 kursusledere fra forskellige kurser i FDF til en dag med fælles sparring, idéudveksling og socialt samvær. Dagen var startskuddet på det nye forum for kursusledere, som FDF i samarbejde med kurserne har arbejdet på skulle blive en realitet.

På dagen deltog kursusledere fra alt lige fra klatre- og musikkurser til seniorvæbner- og seniorkurser. Fremover vil de mødes et par gange om året for at dele ud af deres viden og suge til sig af andre kursuslederes erfaringer.

Større sammenhæng i kurser

Og der er mange fordele ved at mødes på denne måde, mener Sanne Skov Nielsen, der er kursusleder på FDFs klatrekurser.

- Jeg får opbygget personlige relationer til andre kursusledere og får samtidig en viden om, hvem jeg kan tale med om udfordringer i kursussammenhænge, siger Sanne.

Hun håber også, det vil komme deltagerne til gode.

- Jeg håber, at deltagerne i sidste ende vil opleve en større sammenhæng i FDFs kurser og få et bedre overblik over kursusudbuddet, siger Sanne.

Allan Simmelsgaard Broe, der er kursusleder på Seniorvæbnerkursus Hardsyssel Efterskole, er enig.

- Det er godt, hvis det kan give en øget bevidsthed hos de unge om bredden af FDFs kurser, siger Allan Simmelsgaard Broe og fortsætter:

- Jeg håber, det kan bidrage til at tale FDFs kurser op, så vi får så mange deltagere af sted som muligt og giver dem den store oplevelse det er at være på kursus, siger han.

Digitalt mødested

Ud over at mødes fysisk kan kursuslederne også sparre med hinanden, udveksle erfaringer og lufte ideer på en ny digital platform for kursusledere. Et slags digitalt mødested, der skal lette planlægningen af kurserne og kommunikationen kursuslederne imellem samt sikre, at gode ideer lagres og altid kan findes frem.  

Bitten Schjødt Kjær, udviklingschef i FDF, glæder sig over, at kursuslederforummet er kommet så godt fra start.

- Det er en ny måde for kursuslederne at mødes på, som vi ikke tidligere har set i FDF. Et fælles forum, hvor vi sammen bliver klogere på, hvordan vi kan hjælpe hinanden til at skabe endnu bedre kurser. Det skal skabe en tydeligere sammenhæng i FDFs kursusudbud og gøre det nemmere for både nye og garvede kursusledere at finde inspiration til planlægningen, siger Bitten Schjødt Kjær.