Nyt værktøj til tilmeldinger

Brug Flextilmeld, når I skal have styr på sommerlejren.

15. Jan 2016
Christina Gro Hansen

Alle kredse har nu adgang til Flextilmeld, der kan bruges til at håndtere tilmeldinger til lejrture og arrangementer. På sigt vil der også blive mulighed for at håndtere kontingentbetalinger via denne service. 

Priser

Kredsene kan uden beregning administrere gratis arrangementer i systemet, men er der tale om et arrangement med en deltagerpris koster det 2,50 kr. pr. betalende deltager + 0,5% af det totale beløb at anvende systemet. Dertil kommer et gebyr for at anvende betalingskort.  

Systemet tilbyder til gengæld et godt overblik over tilmeldinger, og man slipper for at børn skal medbringe penge på FDF-mødet. 

Adgang for nogen

Som standard er Carla-rollerne kursusansvarlig, kasserer og kredsleder og landslejrholdleder inviteret til administratordelen af Flextilmeld. Men fordi Flextilmeld er synkroniseret med Carla, er det nemt eksempelvis at give en væbnerleder adgang til at oprette en weekendtur, hvis blot han er defineret som klasseleder i Carla. 

Landslejr og seniorkursus

FDF bruger fremover Flextilmeld til alle forbundsarrangementer. Det er således også her, kursusansvarlige godkender kursusdeltageres tilmeldinger, og holdledere på Landslejren kan få overblik over kredsens tilmeldte. 

Kontingentopkrævning

Fra februar 2016 vil det også være muligt, at opkræve kontingent via Flextilmeld. Prisen bliver her 2,75 kr. pr. opkrævning. Læs mere.