Orientering fra hovedbestyrelsen – juni 2021

Her er et indblik i nogle af hovedbestyrelsens drøftelser og beslutninger fra HB-mødet 9. juni.

23. Jun 2021
Anne Katrine Sylvest, medlem af FDFs hovedbestyrelse

Foto: Thomas Heie Nielsen

Onsdag d. 9, juni mødtes hovedbestyrelsen til det sidste møde inden sommerferien – et kort aftenmøde på Fyn, hvor der var mange forskellige punkter på dagsordenen.

Årsrapport 2020

Regnskabsåret 2020 er slut, og derfor blev årsrapporten for 2020 godkendt – et år som vi jo alle ved har været meget anderledes. Det har også påvirket FDFs økonomi, så vi kommer ud med et underskud på 2,6 millioner kr. frem for et budgetteret overskud på 195.000 kr.

Det er selvfølgelig ikke godt, men det store tab kan tilskrives corona-relaterede tab/aflysninger og et svært år hos 55NORD, som desværre også har været påvirket af coronaen. Men vi er ikke bekymrede for FDFs økonomiske fremtid.

Spørgeskemaer i FDF

På vores møde i maj forhåndsgodkendte vi retningslinjer for brug af spørgeskemaer i FDF, da vi i løbet af det næste år skal sende en del spørgeskemaer ud og gerne vil sikre den bedste kvalitet af disse. Retningslinjerne er finpudset siden og blev på juni-mødet godkendt.

Status på "Bedre økonomi for FDFs hovedkontor" 

Et af mødets store punkter var en status på arbejdet med ”Bedre økonomi for FDFs hovedkontor”. Det var en midtvejsstatus, hvor HB blev orienteret om det arbejde, der allerede er sket indtil nu – der har været afholdt nogle gode input-sessioner online i Lederklubben med mange gode forslag og ønsker. Der har været arbejdet aktivt med inddragelse af frivillige, siden arbejdsgruppen blev nedsat, og det vil der også forsat være fokus på i fremtiden. Arbejdsgruppen afleverer rapport til hovedbestyrelsen til oktober.

Ny samværspolitik

På sidste møde i maj kastede vi også et første blik på en ny samværspolitik for FDF og en opdatering af vores samværsregler. Dem blev vi præsenteret for igen, med rettelser fra sidste gang, men de var stadig ikke helt i mål, så der arbejdes videre med dem indtil augustmødet.

Hele Danmarks Familieklub

FDF har været en del af ”Hele Danmarks Familieklub” siden projektets begyndelse i 2018, sammen med KFUM-spejderne og KFUM og KFUKs Sociale Arbejde. På grund af ændret økonomi kan vi ikke i FDF fra 2022 selv være opsøgende på at starte nye klubber, men i stedet være behjælpelig med sparring og arbejde for at gøre projektet mere bæredygtigt.

Opdateret lukkeprocedure

FDFs strategi har fokus på, at vi sammen giver flere børn og unge et ståsted – både gennem de eksisterende kredse og ved, at vi satser på at starte nye kredse. Det betyder desværre ikke, at der ikke også lukkes kredse ude i landet – det er en stor beslutning at lukke en kreds, og derfor er det vigtigt, at vi som forbund har nogle gode processer omkring det, når det sker. Da det er tre år siden, vi sidste kiggede på processen for lukning af kredse, har denne været oppe til revision, og der er sket enkelte justeringer ud fra de erfaringer, der er blevet gjort de sidste par år.