Aktuel information om corona-virus

Find aktuel information fra myndighederne og landsforbundets anbefalinger om corona-situationen. Siden opdateres løbende.

01. Jul 2021

Foto: Thomas Heie Nielsen

Opdateret 1. juli 2021

Hvad gælder generelt for FDF? 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man generelt holder mindst 1 meters afstand mellem personer - og gerne 2 meter, hvis det er muligt. Det anbefales at holdes 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse samt ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig ventilation o.lign. Afstanden måles fra næse til næse.

Bemærk: FDF er en forening, og vi er - som følge af vores medlemskab i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) - en del af et sektorpartnerskab under Kulturministeriet. Derfor skal vi følge retningslinjer, der defineres af Kulturministeriet, mens fx skolerne skal følge retningslinjer, der defineres af Børne- og Undervisningsministeriet.

Indendørs aktivitet

Læs Kulturministeriets retningslinjer for indendørs foreningsaktivitet.

 • Der må afholdes indendørs foreningsaktivitet for op til 250 personer.
 • Indendørs foreningsaktivitet er ikke underlagt aldersbegrænsning.
 • Ved indendørs FDF-aktiviteter skal man sikre sig, at gældende arealkrav overholdes. Arealkravet for indendørs aktivitet er 4 m2 gulvareal pr. deltager. I lokaler, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned, er arealkravet 2 m2 gulvareal pr. deltager.
 • Der skal opsættes følgende plakater:
  • Forebyg smitte: Hent HER
 • Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt.
 • Det er vigtigt med regelmæssig rengøring og udluftning af lokaler, hvor der finder aktiviteter sted.
 • Det er muligt at afholde aktiviteter med overnatning i indendørs. Se evt. afsnit om overnatning og/eller sommeraktiviteter (store sommerlejre) med overnatning.

Udendørs aktivitet

Læs Kulturministeriets retningslinjer for udendørs foreningsaktivitet

 • Der må afholdes udendørs foreningsaktivitet.
 • Udendørs foreningsaktivitet er ikke underlagt forsamlingsforbud.
 • Udendørs foreningsaktivitet er ikke underlagt aldersbegrænsning.
 • Det er muligt at afholde aktiviteter med overnatning udendørs - fx i telt/shelters.

Bemærk at større arrangementer (som fx en byfest, Sankt Hans m.m.) kan falde udenfor betegnelsen foreningsaktivitet. I disse tilfælde følges retningslinjer for større forsamlinger og arrangementer. Ved tvivlsspørgsmål ifm. lokale større arrangementer bør I rådføre jer med de lokale myndigheder (kommune og/eller politi) for nærmere vejledning.

Sommeraktiviteter for større forsamlinger 

Fra d. 14. juni gælder nye retningslinjer for afvikling af sommeraktiviteter for større forsamlinger

Med større forsamlinger forstås sommeraktiviteter med deltagelse af flere personer end det til enhver tid gældende indendørs forsamlingsforbud, som p.t. er 250 personer – dog maks 500 personer. Er man færre deltagere end det indendørs forsamlingsforbud tillader, kan man selv vælge, om man vil benytte disse retningslinjer eller retningslinjerne for henholdsvis indendørs og udendørs foreningsaktivitet.

Følgende gælder for sommeraktiviteter for større forsamlinger:

 • Kredse bør have skærpet opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens generelle sundhedsfaglige anbefalinger med henblik på forebyggelse af smittespredning.
 • Det er op til kredsen selv, om deltagerne opdeles i grupper. Dette kan dog være hensigtsmæssigt af hensyn til afgrænsning af smitteopsporingsarbejde ved smittetilfælde og konsekvenserne heraf. Jo flere grupper, der blandes på tværs, jo flere nære kontakter vil der være i tilfælde af smitte. Alle personer i samme gruppe anses som nære kontakter, hvis der er en smittet person i en gruppe. Personer uden for gruppen, som har været i nær kontakt med den smittede person anses også som nære kontakter.
 • Opdeles deltagerne i grupper, kan afstandskravet på 1 meter fraviges.
 • Coronapas er påkrævet for alle fra og med 16 år i tilfælde (fx lejre), hvor der deltager flere personer til indendørs aktiviteter end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Coronapasset skal være gyldigt hele lejren. Coronapasset skal kontrolleres ved stikprøvekontrol af alle tilstedeværende mindst én gang i døgnet.

Ved smittetilfælde:

Hvis der opstår smitte, fx på sommerlejren, og I har behov for vejledning, henviser vi til den landsdækkende corona-hotline, som kan bistå med kyndig vejledning. I finder kontaktoplysningerne til corona-hotlinen her.

Overnatning 

Sovefaciliteter bør indrettes, så det er muligt for deltagerne så vidt muligt at holde afstand (en meter fra næsetip til næsetip), når de bruger faciliteten, både til at sove, skifte tøj mv. Der bør være gode udluftningsmuligheder. Der bør desuden fortsat være fokus på god hygiejne. 

Coronapas

Med den politiske aftale á 10. juni 2021 ophævedes  krav om coronapas i forbindelse med foreningsaktiviter. 

Bemærk at der fortsat er krav om coronapas ifm. afvikling af sommeraktiviter for større forsamlinger (se afsnit ovenover). 

Årsmøder

Afholdelse af årsmøde i kredsen er bl.a. centralt for kredsens og landsforbundets tilskudsmuligheder. Derfor er det vigtigt at holde årsmøde hvert år. I perioder med lokale nedlukninger og begrænsninger på, hvor mange der må forsamles, er det tilladt og anbefalet at holde kredsens årsmøde online. Bemærk at den nuværende dispensation, der giver mulighed for tilskud ved afholdelse af online årsmøder, foreløbig kun gælder frem til 30. juni.

Læs mere om årsmøder i kredsen HER.

 

FAQ

 • Online-FDF: Hvis I som kreds er ramt af lokale nedlukninger, der gør det nødvendigt at fortsætte med online-møder, kan I bl.a. finde inspiration til møderne HER.
   
 • Kontingent: Der bør fortsat opkræves/betales medlemskontingent i perioder med nedlukning eller mindre/anderledes FDF-aktivitet end normalt. Som medlem betaler man ikke kontingent for at deltage i x-antal aktiviteter, men for at være medlem af den forening, hvor aktiviteterne foregår. Så længe foreningen ikke er nedlagt, betaler man fortsat kontingent, og aktiviteterne genoptages i deres normale form, så snart omstændighederne tillader det.
   
 • Uenighed om retningslinjer: Kulturministeriet har lovet os, at de gør alt, hvad de kan, for at der er koordineret på tværs af myndigheder. Det kan dog ske, at f.eks. politiet/kommunen/skolen/kirken har en anden tolkning af, hvilke retningslinjer der gælder. Hvis det sker, send da gerne en beskrivelse til FDF@FDF.dk
   
 • Ved smittetilfælde: Som kreds bør I lægge en plan for, hvordan I forholder jer, hvis et medlem testes positiv for COVID-19. Det berørte medlem skal selv kontakte myndighedernes smitteopsporing, og derfra vejleder smitteopsporingen i, hvordan der skal handles, og hvem der er nære kontakter til den smittede. Hvis smitteopsporingen fx vurderer, at de øvrige børn, unge og ledere på medlemmets klasse er nære kontakter, bliver disse personer kontaktet direkte af smitteopsporingen eller medlemmet selv. Derfor skal I ikke selv vejlede i, hvem der skal gå i selv-isolation, testes etc. - det sørger myndighederne for. Men det er en god idé at kommunikere klart og hurtigt til de relevante medlemmer, så alle kender planen og ved, hvordan de skal forholde sig. Vælg helst én person, som står for kommunikationen, og som medlemmerne kan kontakte ved spørgsmål. Så er I sikre på, at alle får den samme besked. 

  Husk også at være i kontakt med det smittede medlem for at yde støtte og information om, hvordan I håndterer sagen. Det er i sig selv ikke sjovt at være smittet, og det er hårdt at vide, at man potentielt har givet smitten videre til sin FDF-klasse. Så send gode tanker og omsorg til jeres smittede medlem.
  Hvis I bliver i tvivl om, hvordan I som kreds skal forholde jer, så kontakt Styrelsen for Patientsikkerhed/smitteopsporingen på tlf. 32 32 05 11.
   
 • Dækning af økonomiske tab: 69 millioner kroner er nu bevilget i en sommerpakke til genstart af foreningslivet. Midlerne kan bl.a. søges af lokalforeninger under DUF, herunder FDFs kredse. Mere information følger, når puljerne åbnes for ansøgning.


Har du ikke fået svar på dit spørgsmål?

Alle FDF-relaterede spørgsmål rettes til FDF@FDF.dk / tlf. 33 13 68 88, telefonen vil være åben alle hverdage kl. 10-14. 

Spørgsmål vedrørende smitte stilles direkte til den myndighedsfælles hotline på telefon 70 20 02 33. 


Materialer

Kommunikation ved smittetilfælde

Hvis et medlem i jeres kreds testes positiv for COVID-19, er det vigtigt at tage hånd om både det pågældende medlem såvel som kommunikationen til øvrige relevante parter, fx resten af klassen. Der er udarbejdet et kort brev, som I er velkomne til at hente og tilpasse, når I skal kommunikere til resten af kredsen. I finder brevet HER