Aktuel information om corona-virus

Find aktuel information fra myndighederne og landsforbundets anbefalinger om corona-situationen. Siden opdateres løbende.

16. Apr 2021

Foto: Thomas Heie Nielsen

Aktuel status (opdateret: 16. april 2021)

Regeringen fremlagde d. 22. marts en plan for de kommende måneders genåbning af Danmark. Den plan er 16. april justeret med en politisk aftale. Flere forhold i aftalen afventer dog yderligere udmeldinger fra myndighederne.

FDF er i samarbejde med DUF ved at afklare, hvad genåbningen konkret betyder for FDFs aktiviteter de kommende måneder. Den fremlagte plan ændrer ikke de p.t. gældende retningslinjer for udendørs foreningsaktivitet.

Pt. er forsamlingsforbuddet 50 personer til udendørs foreningsaktivitet. Vigtigheden af høj hygiejne, afstand og overholdelse af kravet om at afvikle FDF i mindre, adskilte grupper understreges fortsat. 

Bemærk at foreningslokaler fortsat skal holdes lukket for offentligheden og ikke må benyttes til foreningsaktivitet. Det er tilladt at tage kort ophold indendørs, fx i forbindelse med toiletbesøg eller afhentning af materialer. 

FDF opfordrer alle kredse til at fortsætte planlægningsarbejdet med sommerlejre og andre lignende sommeraktiviteter. 

Kulturministeriets gældende retningslinjer for foreningsaktivitet kan læses i deres fulde længde HER. Der forventes nye retningslinjer op mod 21. april.

Bemærk: FDF er en forening og vi er - som følge af vores medlemskab i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) - en del af et sektorpartnerskab under Kulturministeriet. Derfor skal vi følge retningslinjer, der defineres af Kulturministeriet, mens fx skolerne skal følge retningslinjer, der defineres af Børne- og Undervisningsministeriet.

Fremtiden

Det nationale forsamlingsforbud ændres, så de undtagelser, vi som forening p.t. har, bliver unødvendige over tid. Der er et lille forsamlingsforbud, som udfases frem mod august (se nedenstående datoplan). Samtidig er der et stort forsamlingsforbud, som p.t. ikke gælder, men som vi forventer mere information om fra uge 16. Selvom forsamlingsforbuddet ændres, vil der stadig være retningslinjer, der skal følges.

Fra 21. april må der igen være indendørs foreningsaktivitet for børn og unge under 18 år inkl. ledere, der er nødvendige for at gennemføre aktiviteten. Der må ikke synges indendørs. Denne ordning forventes at gælde frem til d. 6. maj, hvorefter der ikke længere skeles til alder.

Der foreligger endnu ikke opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet i forhold til indendørs aktivitet. Vi forventer, der vil være arealkrav til lokalerne, og at disse vil kunne begrænse brugen. Det er endnu ikke officielt meldt ud, at foreningslokaler ikke længere skal holdes lukket for offentligheden (bekendtgørelsesniveau). Indtil der er klarhed, skal de være lukket.

 

I dag

Indendørs: Ikke tilladt

Udendørs: 50 personer (undtagelse fra forsamlingsforbudet)

 

21. april

Indendørs: 25 personer ved aktiviteter for børn og unge under 18 år - der tal er inklusiv ledere der er nødvendige for at gennemføre aktiviteten (undtagelse fra forsamlingsforbuddet).

For øvrig aktivitet der ikke direkte er for børn og unge: 10 (Det lille forsamlingsforbud)

Udendørs: 50 (det lille forsamlingsforbud)

 

6. maj 

Indendørs: 25 (det lille forsamlingsforbud)

Udendørs: 75 (det lille forsamlingsforbud)

 

21. maj 

Indendørs: 50 (det lille forsamlingsforbud)

Udendørs: 100 (det lille forsamlingsforbud)

 

11. juni

Indendørs: 100 (det lille forsamlingsforbud)

Udendørs: Intet loft på det lille forsamlingsforbud*

 

1. august

Indendørs: Intet loft på det lille forsamlingsforbud*

Udendørs: Intet loft på det lille forsamlingsforbud*

 

*Der kommer forventeligt et stort forsamlingsforbud, der vil sætte grænser og rammer for fx arrangementer som større sommerlejre.

 

Gældende p.t. 

 • Der må afholdes udendørs foreningsaktivitet for op til 50 personer inkl. ledere. Foreningsaktiviteten er ikke underlagt aldersbegrænsninger. Bemærk at indendørs foreningsaktivitet fortsat ikke er tilladt. Derfor skal kredshuse fortsat holdes lukket for adgang - dog må der ifm. afhentning af materialer eller toiletbesøg tages kort ophold indendørs.
 • Udendørs foreningsaktivitet kan foregå i flere grupper á 50 personer, så længe hver gruppe udgør et selvstændigt/eget arrangement, og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt før, under og efter aktiviteten. Det kan fx ske ved, at området inddeles i felter, så hver gruppe har sit eget felt. Vær opmærksom på, at samme leder ikke kan lede flere grupper á 50 personer på samme tid og sted, da aktiviteten i så fald betragtes som ét samlet arrangement – og dermed er underlagt forsamlingsforbuddet på 50 personer.
 • Det er muligt at afholde et arrangement med en samlet tilslutning på mere end 50 deltagere, så længe arrangementet er delt i tidsforskudte intervaller og der på intet tidspunkt er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig. Der må gerne være gengangere mellem personerne (fx ledere) i de forskellige tidsforskudte dele af et arrangement.
 • Der bør som udgangspunkt holdes to meters afstand mellem personer. Aktiviteter med fysisk kontakt under 2 meter (under fx leg) kan gennemføres, og i det tilfælde bør der være ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Der er ikke krav om brug af mundbind ved foreningsaktivitet udendørs. Ved ophold indendørs er der krav om brug af mundbind.
 • Der er ikke krav om test forud for deltagelse i foreningsaktivitet. Landsforbundet anbefaler, at kredse opfordrer ledere/børn til at efterleve myndighedernes generelle retningslinjer om hyppige tests.
 • Det er muligt at afholde aktiviteter med overnatning i telt/shelters, såfremt forsamlingsforbuddet på 50 personer overholdes.

 

Ofte stillede spørgsmål

 • Online-FDF: Hvis I som kreds fortsætter med online-møder lidt endnu, kan I bl.a. finde inspiration til møderne HER.
   
 • Årsmøder i kredsen: FDF anbefaler at kredsene får fastlagt datoen for årsmødet 2021 inkl. valg til bestyrelsen allerede nu. Hvis det grundet restriktioner ikke er muligt at samles til et fysisk møde på den planlagte dato, anbefaler vi, at I holder det online i stedet for at udskyde til et senere tidspunkt. Se vores inspiration til årsmøder og online årsmøder HER.
   
 • Kontingent: Der bør fortsat opkræves/betales medlemskontingent i perioder med nedlukning eller mindre/anderledes FDF-aktivitet end normalt. Som medlem betaler man ikke kontingent for at deltage i x-antal aktiviteter, men for at være medlem af den forening, hvor aktiviteterne foregår. Så længe foreningen ikke er nedlagt, betaler man fortsat kontingent, og aktiviteterne genoptages i deres normale form lige så snart, omstændighederne tillader det.
   
 • Kommunale tilskud: Myndighederne har forlænget kommunernes hjemmel til at fortsætte kommunale tilskud til aktiviteter, lokaler mv. for frivillige folkeoplysende foreninger – foreløbigt februar ud.
   
 • Uenighed om retningslinjer: Kulturministeriet har lovet os, at de gør alt, hvad de kan, for at der er koordineret på tværs af myndigheder. Det kan dog ske, at f.eks. politiet/kommunen/skolen/kirken har en anden tolkning af, hvilke retningslinjer, der gælder, end vores. Hvis det sker, send da gerne en beskrivelse til FDF@FDF.dk

 

 • Ved smittetilfælde: Som kreds bør I lægge en plan for, hvordan I forholder jer, hvis et medlem testes positiv for COVID-19. Det berørte medlem skal selv kontakte myndighedernes smitteopsporing og derfra vejleder smitteopsporingen i, hvordan der skal handles og hvem, som er nære kontakter til den smittede. Hvis smitteopsporingen vurderer, at fx de øvrige børn, unge og ledere på medlemmets klasse er nære kontakter, så bliver disse personer kontaktet direkte af smitteopsporingen eller medlemmet selv. Derfor skal I ikke selv vejlede i, hvem der skal gå i selv-isolation, testes etc. - det sørger myndighederne for. Men det er en god idé at kommunikere klart og hurtigt til de relevante medlemmer, så alle kender planen og ved, hvordan de skal forholde sig. Vælg helst én person, som står for kommunikationen og som medlemmerne kan kontakte ved spørgsmål. Så er I sikre på, at alle får den samme besked. 
  Husk også at være i kontakt med det smittede medlem for at yde støtte og information om, hvordan I håndterer sagen. Det er i sig selv ikke sjovt at være smittet og det er hårdt at vide, at man potentielt har givet smitten videre til sin FDF-klasse. Så send gode tanker og omsorg til jeres smittede medlem.
  Hvis I bliver i tvivl om, hvordan I som kreds skal forholde jer, så kontakt Styrelsen for Patientsikkerhed/smitteopsporingen på tlf. 32 32 05 11.

Har du ikke fået svar på dit spørgsmål?

Alle FDF-relaterede spørgsmål rettes til FDF@FDF.dk / tlf. 33 13 68 88, telefonen vil være åben alle hverdage kl. 10-14. 

Spørgsmål vedrørende smitte stilles direkte til den myndighedsfælles hotline på telefon 70 20 02 33. 

Materialer

Webinar

FDFs webinar om retningslinjer i praksis kan ses HER. 

Du finder slides fra webinaret HER

 

Kommunikation om genstart

Der er udarbejdet en tekst, som kan sendes ud til jeres medlemmer, når I er klar til at begynde med fysiske møder igen. Teksten beskriver de opdaterede retningslinjer, hvordan jeres klasser vil holde møder og hvorfor FDF-kredse igen må mødes fysisk. I er meget velkomne til at hente og tilpasse teksten HER

 

Kommunikation ved smittetilfælde

Hvis et medlem i jeres kreds testes positiv for COVID-19, er det vigtigt at tage hånd om både det pågældende medlem såvel som kommunikationen til øvrige relevante parter, fx resten af klassen. Der er udarbejdet et kort brev, som I er velkomne til at hente og tilpasse, når I skal kommunikere til resten af kredsen. I finder brevet HER