Ny podcast giver inspiration til lederrekruttering

I en ny podcast kan kredse hente inspiration til at tiltrække flere voksne til lederflokken.

21. Aug 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

Lyt med, når to forbundssekretærer i en ny podcast deler deres viden om at tiltrække voksne til FDF. Podcasten er blevet til i forlængelse af et arrangement i Lederklubben denne sommer og afdækker forskellige aspekter af det at tiltrække voksne til kredsen. Der præsenteres undervejs forskellige kilder, materialer og fakta omkring rekruttering i frivillige foreninger. 

Voksne skal tænkes med

Netop lederrekruttering fik med seneste landsmøde fornyet fokus i FDF. På landsmødet tilføjede FDFs kredse nemlig, at ’voksne’ også skulle tænkes med, når vi de næste år arbejder med udviklingsmålet om at fastholde og tiltrække flere medlemmer.

I FDF er det voksne ledere, som skaber rammerne for det gode børnearbejde. Vi har brug for frivillige voksne til at løse et hav af forskellige opgaver ude i kredsene. Alle kredse har brug for nye ledere og dermed også behov for et løbende fokus på rekruttering. Nogle kredse har brug for mange nye ledere hele tiden, mens andre har brug for nogle enkelte over længere tid. 

Siden landsmødet er der derfor tænkt mange tanker om, hvordan kredsene skaber bedre forudsætninger for at rekruttere det antal voksne i lederflokken, der er behov for. I første omgang er der lavet et afsøgende arbejde med fokus på, hvilke materialer og ideer om lederrekruttering, der allerede eksisterer i FDF. Det er det arbejde, der i sommer gav anledning til arrangementet i Lederklubben, som nu er omformet til en podcast. 

Mødet med nye ledere

I podcasten bringer de to forbundssekretærer Anne Kathrine Østerby Muldbjerg og Rasmus Bach Ottosen deres viden om lederrekruttering i spil og sætter ord og tanker på feltet. De kommer blandt andet frem til følgende fællestræk, der stiller kredsen godt i rekrutteringsprocessen:

  • At rekruttere ud fra en overskudsposition, f.eks. kredsens mål og værdier. Så har kredsen noget fedt at rekruttere ind til.
  • At finde ud af, hvilken slags voksne kredsen har brug for. Det kunne f.eks. være en voksen som er god til yngre børn eller er ferm til bålaktiviteter. Det giver kredsen en konkret opgave at rekruttere på baggrund af og gør det muligt at lave en ’voksenliste’, som kan deles med kredsens og ledernes netværk, herunder kirken, forældre eller på den lokale bygruppes facebookvæg.
  • At man skal huske at spørge. Undersøgelser viser, at langt de fleste, der ender med at sige ”ja tak” til en frivillig opgave, er blevet spurgt personligt.
  • At opgaven med rekruttering først stopper, når de frivillige er godt integreret i kredsen.

Inspiration til rekruttering

I forlængelse af ovenstående er der yderligere iværksat et rekrutteringseksperiment, som løber hen over den netop igangskudte efterårssæson. Her indbydes en række kredse til at deltage og sammen prøve at afdække, hvad der sker, når man skal møde nye potentielle ledere. Den viden, der genereres fra eksperimentet, vil senere komme andre kredse til gode.

Man kan dog allerede nu komme rigtig langt ved selv at søge inspiration i nedenstående samling af materialer og viden om rekruttering af voksne:

 

 

Har I som kreds brug for mere hjælp, har I også altid mulighed for at kontakte jeres lokale forbundssekretær