Kom med på FDF Midtvejsdebat 2019

FDF inviterer til Midtvejsdebat 2019 under temaet "Min og vores folkekirke". Læs programmet, find din workshop og meld dig til her. 

08. Oct 2019

”For at være leder i FDF skal man have en personlig tilknytning til folkekirken.” Sådan står det skrevet i vores vedtægter, men hvad vil det egentlig sige? Der er sikkert lige så mange forskellige svar på dette, som der er FDF-ledere - eller måske endda medlemmer i folkekirken. På baggrund af flere inspirationsoplæg fra blandet andet biskop Henrik Stubkjær, vil vi tale om emnet Min og vores Folkekirke.

På midtvejsdebatten mødes seniorer, ledere, kredsledere, landsdelsledelser, folk fra FDFs skoler og ansatte, samt hovedbestyrelsen og debatterer FDFs tilknytning til folkekirken – både personligt, på kredsplan og som landsforbund. I løbet af døgnet, vil vi blive kloge på os selv og hinanden, samt få nye inputs udefra. Det er din mulighed for at diskutere FDF i dag og i fremtiden. Midtvejsdebatten er samtidig et kursus, hvor du vil få inspiration med hjem til kreds- og udvalgsarbejdet. Som deltager modtager du et kursusbevis efter deltagelse.

Lørdag kommer 55Nords butikstrailer desuden forbi højskolen fra kl. 10-13. 

Praktisk

Dato: Fredag den 8. november 2019 kl. 20.00 til lørdag den 9. november kl. 16.00

Sted: Silkeborg Højskole, Platanvej 12, 8600 Silkeborg

Pris: 700 kr.

Tilmelding

Sker via Flexbillet. Frist for tilmelding er onsdag d. 23. oktober 2019.

Fredag

19:00      Indkvartering og kaffe

20:00     Velkomst i foredragssalen v. FDFs formand, Jonas Kolby Laub Kristiansen

20:30     FDF og folkekirken – to oplæg og debat

Hvorfor var det lige netop folkekirken? Hvordan har forholdet mellem folkekirken og FDF udviklet sig, og hvad er det så lige FDF er rundet af? Jakob Rönnow der har mange års erfaring som både FDFer og folkekirkepræst vil tage os på en guidet tur gennem tiden.

Er folkekirken stadig aktuel for FDF i dag, og hvad skal vi egentlig med den? Morten Krogsgaard Holmriis har tidligere stået i spidsen for væbnermesterskabet og landslejren i 2016. For nylig er han blevet ansat som sognepræst i Astrup, i aften giver han sine bud til FDF.

Efter de to korte oplæg åbner vi debatten, hvor alle deltagere har mulighed for at stille spørgsmål. Debatten ledes af Kathrine Fischer, Formand for FDFs trosudvalg og sognepræst i Nørresundby Kirke.

22:00     Gudstjeneste

22:30     Natmad og hygge

Lørdag

7:30       Morgenmad

8:30       Morgensang og andagt i foredragssalen

9:00       Samarbejde i sognet

Hvordan kan FDF bedst møde folkekirken og skabe grobund for det gode samarbejde? Henrik Stubkjær er biskop i Viborg Stift og vil komme med perspektiver på, hvordan FDF kan bidrage positivt til menighedsarbejdet i de lokale kirker. Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål og komme med inputs til hvordan folkekirken kan møde FDF bedst muligt.

10:00     Workshops – 1. runde

Se beskrivelserne på de enkelte workshops længere nede. Man kan nå to forskellige i løbet dagen. Tilmelding sker fredag aften på Midtvejsdebatten.

11:30      Nyt fra udvalg, arrangementer og tilbud i FDF

12:00      Frokost

13:30      Workshop – 2. runde

15:00      Fælles afslutning og afrunding 

15:30      Kaffe + kage og farvel

Workshops

1. Kredsen i kirken

Som FDF-kreds er man tilknyttet den lokale kirke, men hvordan etablerer man det gode samarbejde – eller vedligeholder det, man allerede har?

Hvad hvis man ikke selv er tilknyttet sognet eller hvis kirken allerede har deres eget børne- og ungdomsarbejde? Med disse spørgsmål vil vi i fællesskab blive klogere på det at være kreds i en kirke.

2. Mig og min tilknytning

”For at blive leder i FDF skal man have personlig tilknytning til den danske folkekirke.” Sådan står det skrevet i vores vedtægter, men hvad vil det egentlig sige? Der er sikkert lige så mange forskellige svar på dette, som der er FDF-ledere - eller måske endda medlemmer i folkekirken. På denne workshop vil vi blive klogere på hinanden og os selv, når vi debatterer, hvad det vil sige at have en personlig tilknytning til den danske folkekirke.

3. Fællesskab og forkyndelse

Hvad betyder det for fællesskabet i FDF, at arbejdet netop bygger på et kristent grundlag? Hvordan kan forkyndelsen på de ugentlige børnemøder, sommerlejren eller på ledermødet være fællesskabende? På denne workshop er der både mulighed for at debattere, hvad vi vil med forkyndelse og få konkrete redskaber med hjem til forkyndelse i kredsen.

4. Fortællingen om FDF

En ting er, hvordan vi internt i FDF taler sammen om vores tilknytning til den danske folkekirke, men hvilken fortælling bringer vi ud i lokalsamfundet, eller til den forælder, der pludselig kommer og spørger efter et piltemøde? Hvor meget skal vi bringe os selv i spil, når vi bliver spurgt ind til vores egen tro? På denne workshop vil vi tale om, hvordan og hvorfor vi skal bringe fortællingen om FDF og folkekirken ud.

5. Børn og unge i udsatte positioner

Diakoni er omsorg for medmennesket, kirkens sociale arbejde. I FDF møder vi ofte børn og unge som er i en udsat position, og som derfor har brug for lidt ekstra støtte, socialt og økonomisk. Få indblik i hvordan vi med et diakonalt blik kan styrke indsatsen ift. udsathed, og i hvordan samarbejdet med den lokale kirke kan støtte kredsen i dette eksempelvis i forhold til at søge støtte fra menighedsrådet eller andre. Derudover skal vi sammen blive klogere på, hvad diakoni egentlig er, og hvordan FDF og diakoni spiller sammen.

6. Gudstjenestens liturgi, dåb og nadver

Hvornår har du sidst været til gudstjeneste? Hvad synes du om det? Hvordan føler du dig velkommen? Hvordan adskiller FDF-gudstjenester sig fra højmessen? Hvordan kan børn og unge føle sig velkomne til en gudstjeneste? Biskopperne har iværksat et arbejde om, hvordan vi fejrer gudstjeneste, dåb og nadver i folkekirken. De vil gerne have en folkelig debat, og her har FDF chancen for at komme til orde. Vi kan dermed vise, at det er vigtigt, at børn og unges forhold til kirken også bliver hørt, og debatten starter på denne workshop.