Otte millioner allerede uddelt – Renoveringspulje åbner igen for ansøgninger

I alt uddelte Den A.P. Møllerske Støttefond i sidste uge otte millioner kroner fra Renoveringspuljen til bæredygtig renovering af 41 lokale spejderhytter og kredshuse. Sidste ansøgningsrunde i Renoveringspuljen er nu åben for ansøgninger frem til den 17. september.

03. Jul 2023
Rasmus Lind

I en gammel fjernvarmecentral nogle kilometer syd for Aalborg holder FDF Skalborg til. Her har kredsen haft sit kredshus, siden bygningen blev stillet til rådighed for kredsen i 1980. I forbindelse med overtagelsen blev kredshuset istandsat og ombygget af frivillige, men nu efter godt 40 år trænger det igen til en kærlig hånd. Derfor var kredsens formand, Lars Damgaard, også glad, da han i sidste uge modtog nyheden om, at FDF Skalborg er blevet bevilget 305.000 kroner til udskiftning af kredshusets tag.

- Vi har ansøgt Renoveringspuljen om et nyt tag og isolering af loftet. Isoleringen af loftet vil give os en energiforbedring, som vil kunne ses i regnskabet, og så glæder vi os til at slippe af med asbesten i det gamle eternittag, siger han.

Kredsens ledere, bestyrelse og forældre laver selv løbende mindre reparationer på huset, men udskiftningen af taget kan kredsen ikke løfte med frivillige hænder. Med bevillingen fra Renoveringspuljen forventer Lars Damgaard, at husets levetid vil blive forlænget med mindst 50 år.  

Store besparelser på energiforbruget

I FDF Sunds lidt nord for Herning ser kredsbestyrelsen også frem til 50 år mere i kredshuset, efter at de har modtaget 95.000 kroner til udskiftning af vinduer og døre i hele stueetagen. Kredsen er landets tredjestørste, og med møder for kredsens 210 medlemmer fordelt på alle hverdagsaftener er renoveringen kærkommen.

Bestyrelsesmedlem Thomas Elkjær Kring fortæller, at renoveringsprojektet kom på dagsordenen efter de store stigninger på energipriserne i efteråret.

- Vi har i nogle år arbejdet aktivt med Verdensmålene i kredsen, så vi har allerede haft fokus på vores energiforbrug. Men da vi i efteråret så energipriserne stige, fik vi endnu større opmærksomhed på at holde udgifterne nede. Vores beregninger viser, at vi efter udskiftning af vinduer og døre vil kunne reducere energiforbruget med en tredjedel, siger han.

Ifølge Thomas Elkjær Kring har kredsen god erfaring med at engagere forældre i større og mindre arbejdsopgaver, og han forventer også denne gang at finde opbakning, så kredsen selv kan forestå udskiftningen af kredshusets vinduer og døre.

Otte millioner uddelt til grupper og kredse fra hele landet

Kredsene i Skalborg og Sunds er ikke de eneste modtagere af støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. I alt er 41 foreninger blevet udvalgt til en samlet støtte på otte millioner kroner. Modtagerne er lokale foreninger fra hele landet, ligesom de er nogenlunde ligeligt spredt ud over de seks samarbejdspartnere i form af Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, Dansk Spejderkorps Sydslesvig og FDF.

Udover de nævnte eksempler er der i denne omgang blandt andet givet støtte til projekter med udskiftning af energikilder som fx naturgasfyr eller opsætning af solceller, isolering eller udskiftning af tage, vinduer og vægge samt fjernelse af sundhedsskadelige materialer såsom asbest. Fælles for alle projekterne har dog været et fokus på bygningens ydre.

Du kan stadig søge om midler fra Renoveringspuljen

Tilsammen repræsenterer samarbejdspartnerne over 100.000 medlemmer, der hver uge mødes i en af de cirka 2.000 spejderhytter og kredshuse, som er spredt udover Danmark og Sydslesvig. Flere hytter er godt nedslidte efter mange års brug, og derfor åbner Renoveringspuljen også op for endnu en ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 17. september 2023.

I udvælgelsesprocessen bliver ansøgningen bedømt i sin helhed. Der bliver dels lagt vægt på projektets bæredygtighed både i forhold til klima og miljø og hyttens stand generelt, dels indgår oplysninger om foreningen i vurderingen.

- Renoveringspuljen har allerede sat gang i nogle gode projekter efter første runde, og jeg er utroligt glad for, at en ny ansøgningsrunde nu kan hjælpe endnu flere kredse. Mange steder er der allerede lagt gode planer, som bare mangler den sidste finansiering for at komme helt i mål, siger FDFs generalsekretær Jakob Harbo Kastrup.

Renoveringspuljen er en del af en større bevilling på 80 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til et projekt, der skal bidrage til et kvalitetsløft af de fysiske rammer for FDFere og spejdere. Udover midler til renovering af eksisterende hytter indeholder projektet også udvikling af fremtidens spejderhytte, som skal uddeles til lokale foreninger.

Kredse kan søge om midler fra Renoveringspuljen via dette skema

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til Renoveringspuljen, så kan du finde de oftest stillede spørgsmål her

Du kan også læse mere om Fremtidens Spejderhytter her

Du er også velkommen til at kontakte projektkonsulent Sofie Ilsøe Sjöblom via mail: sofie.sjoblom@spejderne.dk eller tlf: 22 22 94 29