FDF er stedet, hvor samfundsengagement bliver leget ind

FDFs værdier gør, at det er naturligt for kredsene at tage del i samfundet, mener både udenrigsminister Kristian Jensen (V) og formanden for Dansk Ungdoms Fællesråd.

09. Jun 2016
Mai Christensen

Samfundsengagement behøver ikke at være en tung og kedelig størrelse. Det kan også leges ind - som da seniorkurserne afholdte en fællesdag med Myanmar-tema på FDF Friluftscenter Sletten.

FOTO: Rasmus Lousdal.

En søndag med perleplader og snobrød for flygtningebørn fra det lokale asylcenter, lejrtur med elever fra naboskolen eller måske en plads i det lokale menighedsråd. Der findes ikke noget endegyldigt svar på, hvordan man som FDFer kan tage del i det samfund, der ligger udenfor kredshuset. Men hvad enten der er tale om et samarbejde med kirken, skolen eller noget helt tredje, er FDFeres engagement helt centralt for, at organisationens værdier kommer i spil andre steder i samfundet. Det mener udenrigsminister Kristian Jensen (V), der gennem flere år har været tilknyttet FDF Lind.

- Jeg synes, at det er godt at lave partnerskaber, hvor de værdier, som FDF bygger på, kan blive brugt. Det kan være samarbejde med skoler, men også med andre organisationer, som enten er sociale, sportslige, kulturelle eller miljømæssige. Jeg synes, at FDF har en forpligtigelse til at engagere FDFerne i samfundsarbejdet, siger ministeren, der også deltager på FDF Landslejr 2016 med FDF Lind.