Sletten har fået en bestyrelse

FDF Friluftscenter Sletten har fået en bestyrelse, der skal arbejde dedikeret med udviklingen af området.

18. Feb 2019
Christina Gro Hansen

I beretningen på landsmødet blev det præsenteret, at hovedbestyrelsen og en frivillig arbejdsgruppe i den sidste periode har arbejdet med en ny strategi for FDF Friluftscenter Slettens drift og udvikling. Området er en stor del af FDFs DNA, og hovedbestyrelsen har en forventning om, at området både kan bidrage med mere identitet og en bedre økonomi. Området rummer et uudnyttet potentiale.

Strategien handler blandt andet om fremover at give centeret et dobbelt fokus – så området i fremtiden, foruden friluftsliv, også inviterer til leg. Der skal dog også udvikles på friluftsprofilen, så man arbejder målrettet med at sænke barren for at tage på primitive weekendture med teltovernatning, aktiviteter og udstyr.

Til at fortsætte arbejdet med strategien for Sletten er nu nedsat en bestyrelse for området – den første i Slettens historie. Formand for bestyrelsen er Carsten Kolby Kristiansen og med i bestyrelsen er desuden: Christian Nørgaard, Jesper C. Nielsen, Signe Trier Simonsen, Peter Halkjær Kragelund, Berit Uhre samt generalsekretær Rasmus Agergaard og centerchef Peter Jeppesen. I bestyrelsen er dermed samlet kompetencer indenfor projektledelse, leg, byggeri og bygningsvedligeholdelse, markedsføring, forretningsøkonomi mv.; men fælles for dem alle er en stor kærlig til Sletten og friluftsliv generelt.

– Sletten er, også målt med tilsvarende centre i Danmark, en helt enestående naturfacilitet, som FDF er den lykkelige ejer af. Det er hovedbestyrelsens vurdering, at Sletten rummer en række uudnyttede potentialer, som kan udvikles til glæde for FDFs samlede ambition. I den nye bestyrelse håber vi at kunne bidrage til en forstærket udvikling af Sletten i tæt sammenhæng med landsforbundets ønsker og i pagt med kredsenes behov, siger Carsten Kolby Kristiansen.