Socialudvalgets søsættes med åbne brainstormmøder

Simon Kangas Larsen er formand for FDFs nye Socialudvalg. Han inviterer ledere til at tænke med på udvalgets opgaver.

16. Sep 2016
Christina Gro Hansen

Simon Kangas Larsen sammen med panelet til en debat på landslejren om folkekirkens sociale ansvar.

Foto: Jacob Warrer

FDF har siden begyndelsen haft et socialt og diakonalt fundament, men hvordan ser det ud i 2016. Hvilke udfordringer og muligheder er der? FDF har nedsat et socialudvalg, der skal sætte fokus på, hvordan lokale FDF-kredse og landsforbundet i 2016 løfter det sociale ansvar for udsatte børn og unge i Danmark. Formand for det nye udvalg er Simon Kangas Larsen. 

Simon er  FDFer i FDF Ellevang-Risskov og arbejder til daglig som udviklingschef i FKUM's Sociale Arbejde. På landslejren var Simon formand for landslejrens Socialtjenenste. 

- Jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet med at finde ud af, hvordan FDFs sociale profil kan se ud i dag, og hvordan vi møder de sociale udfordringer lokalt. Erfaringerne fra den sociale indsats på landslejren er, at det er en meget håndholdt opgave, hvor ikke to udsatte børn kan hjælpes på samme måde, siger Simon Kangas Larsen.


Du kan tænke med

Det er endnu ikke vedtaget, hvad udvalgets opgaver helt specifikt skal være. FDFs ledere inviteres til at tænke med på to brainstorm-møder, der skal afdække opgaver og muligheder, ud fra deres erfaringer og ideer. 

- Ambitionen med socialudvalget er, at understøtte kredsene, så de står bedre rustet til at løfte de sociale udfordringer, de måtte møde blandt deres børn og familier, siger den nye formand. 

Alle FDF-ledere, der er optaget af, hvordan FDF løfter den sociale udfordring, er meget velkomne til at møde op og give deres input på et af de to møder i henholdsvis Jylland og København.


Brainstormsmøder

Aarhus tirsdag den 11. oktober kl. 18-21 (Nørre allé 29).


København torsdag den 13. oktober kl. 18-21 (Rysensteen)