Tidsplan for kommende landslejre

Udsættelsen af landslejren til 2022 får ikke indvirkning på årstal for fremtidige landslejre.

08. Jun 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Jacob Warrer

Flytningen af dette års landslejr til sommeren 2022 har rejst spørgsmålet om, hvorvidt den efterfølgende landslejr fortsat skulle afholdes i 2026 eller skydes med et år. Dette fordi der sædvanligvis er fem år mellem FDFs landslejre.

Af hensyn til langtidsplanlægningen i landets kredse og landsdele m.m. har FDFs hovedbestyrelse på deres majmøde forholdt sig til spørgsmålet og besluttet, at udsættelsen af landslejren til 2022 ikke får indvirkning på, hvilke årstal fremtidige landslejre afholdes. Dermed fastholdes landslejren i 2026, og følgende landslejre fortsætter herfra i det vanlige femårs-rul.

Landslejre har siden 1976 været afholdt hvert femte år i årstal, der ender på 1 og 6. Historisk set har der således været afholdt flest landslejre i årstal med 1 og 6.

Ovenstående har ingen indvirkning på afholdelsen af FDF Landslejr 2022, som finder sted 6.-15. juli 2022 på Friluftscenter Sletten.