Udviklingsmål med store ambitioner

Hovedbestyrelsens forslag til udviklingsmål for de kommende år handler om samvær, fortællingen om FDF og børn og unge i naturen.

17. Nov 2018
Rasmus Lind

- HB er forhåbentlig klar over, at forslaget er meget ambitiøst. Det kræver, at der afsættes ressourcer, så kredsene får hjælp til at formulere fortællingen fra hvert enkelt kreds, lød det fra 
Dorte Fog fra FDF K 25 Brønshøj.

FOTO: Asbjørn Laurberg

Det er en fast opgave for hovedbestyrelsen (HB) at stille forslag om et eller flere udviklingsmål, der skal sætte retningen for FDF og indramme landsforbundets arbejde over de følgende år. Udviklingsmålene er ofte genstand for stor debat og flere ændringsforslag. Denne gang var ingen undtagelse.

Hovedbestyrelsens forslag til udviklingsmålene rummede dels en tilføjelse af et delmål om sammenhæng mellem samvær og aktiviteterunder det allerede igangsatte udviklingsmål om fællesskab og relationer.Samtidig foreslog HB to helt nye udviklingsmål – et om fortællingenom FDF og et om børn og unge i naturen.

Samvær og aktiviteter

HB-medlem Anne Katrine Berthou Sylvest fra FDF Gentofte motiverede delmålet om sammenhængen mellem samvær og aktiviteter ved at pege på børn og unges vilkår.

- Børn og unge befinder sig i en diffus verden, hvor de kan være inde og ude af fællesskaber på en enkelt dag. Derfor skal vi have fokus på sammenhængen mellem samværsformen og aktiviteterne. Det er aktiviteten, der får dem til at komme uge efter uge, men samværet giver dem trygheden til at prøve nye ting af.

En lang række deltagere viste opbakning fra talerstolen. Mest markant var HB-kandidat Dorte Fog fra FDF K 25 Brønshøj, som slog fast, at udviklingsmålene er ambitiøse på den helt rigtige måde. Hun pegede samtidig på, at det ikke er nok at vedtage noget på landsmødet – den rigtige ændring sker lokalt. 

Fortællingen

Denne del af udviklingsmålene trådte HB-medlem Kim Koch Rasmussen fra FDF Hasle-Åbyhøj på scenen og motiverede med henvisning til, at det nu er på tide at gå et skridt videre med den fortælling, som blev sat i søen med ambitionen i 2014.

Også her var der mange synspunkter fra repræsentanterne i salen. Hovedsageligt var der ros til forslaget, men flere gange blev det påpeget, at forslaget bevægede sig meget på et akademisk, højtsvævende plan.

Forslaget gik dog alligevel til sidst til afstemning og blev stemt igennem med en enkelt ændring fremsat af Camille Bruun, ungdomsrepræsentant i FDF Landsdel 8, med disse slagkraftige ord:

- Vi er fremtidens ledere, og det kunne være mega fedt, hvis vi kan være med til at skrive vores egen historie.

Børn og unge i naturen

Det tredje af udviklingsmålene på dagsordenen viste sig at afføde den længste og mest vidtforgrenede debat. Og synspunkterne kom virkelig vidt omkring. Efter HB-medlem Lene Thanild Schøler fra FDF Viborg 1 havde motiveret udviklingsmålet blev der rejst spørgsmål om forskellige natursyn, naturens status over for musik, fjeldvandringer og bivuakker samt store oplevelser til andagt ved Julsøs bred.

Efter en mindre tilføjelse om også at passe på naturen, og fjerne elementet om at bruge naturen til at positionere FDF, stemte landsmødet også det tredje udviklingsmål igennem og fortsatte til dagsordenens næste punkt

Kim Koch Rasmussen gik også på talerstolen.

FOTO: Asbjørn Laurberg