Understøttelse af Arenaen

Omorganiseringen af FDFs ansatte ændrer på understøttelsen af Arenaenhederne

23. Apr 2024
Team for Nationalt Engagement
Foto: Christian Kyed

Foto: Christian Kyed

Understøttelse af nationalt engagerede frivillige i FDFs Arena

FDF lever af engagement og frivillige i alle former og afskygninger. Det er ikke vigtigt, om det kommer fra Preben Pilteleder, der uge efter uge møder børn med evangeliet om Jesus Kristus, eller fra Rita Regnskabshaj, der håndterer kredsens indkommende regninger og ledernes spørgsmål om citronmåner. FDF lever af engagement på både lokalt og nationalt plan. I FDFs Arena er der hvert år en myriade af aktiviteter, som skaber engagement for børn, unge og voksne og her kommer FDFs Arena ind i billedet. Arenaen er vores fælles FDF-legeplads for et hav af frivillige, der året rundt mødes og arbejder sammen om at udvikle FDF. Enten ved at lave ét vildt fedt arrangement for en målgruppe i FDF, ved at lave et vedvarende stykke arbejde om FDFs værdier eller noget tredje. Mulighederne er mange og forskelligartede, og det giver mange muligheder for at invitere nye medlemmer ind i fællesskabet. 

For at understøtte det frivillige engagement i FDFs Arena, har landsforbundets ansatte et team for nationalt engagement. I teamet arbejder ansatte på tværs af forskellige fagligheder og specialer, om at de frivilliges ideer og visioner kan føres ud i livet, og om at sikre den bagvedliggende administrative understøttelse.

 

Understøttelse i FDFs Arena

Det er vigtigt at komme godt fra start, både hvis man er en ny arenaenhed, hvis der har været rokering iblandt enhedens medlemmer eller der er kommet en ny formand. Derfor ønsker vi at have fokus på den gode opstart, og at være i tæt samarbejde med arenaenhedens formand de første par måneder. Der er meget, der kan være nyt, og det er en vigtig opgave for os som foreningsudviklere, at alle får en god opstart og bliver præsenteret for det nye på en tryg måde. Formanden/formandskabet vil modtage støtte og sparring om det at lede et udvalg i FDF, og om at styre arenaenhedens økonomi. Vi håber, at relationen mellem formanden/formandskabet og den ansatte kan være grobund for det videre arbejde, og kan klæde formanden/formandskabet godt på til opgaven.

Vi vil understøtte arenaenheden i at finde sin form og påbegynde arbejdet med enhedens drømme og ambitioner. Her har vi for øje at give arenaenhederne en understøttelse, der hjælper med at holde momentum på de visioner og ambitioner, enheden har, og er opmærksomme på, at der kan være forskellige behov for understøttelse fra arenaenhed til arenaenhed.

En velfungerende arenaenhed kan være selvkørende, fuld af initiativ og engagement. Selvom enheden har et ståsted med sikkerhed og overskud i sin udvikling, er vi som foreningsudviklere tilgængelige. Der kan være brug for sparring i udviklingen af initiativer og projekter og der kan være behov for hjælp til at styre arbejdsprocesser sammen med hovedbestyrelsen eller andre samarbejdspartnere, indenfor FDF eller eksternt om. Som foreningsudviklere er vi interesserede i at understøtte arenaenhederne i at have de bedste arbejdsbetingelser, for at alt det FDF-arbejde, der udvikles og drives i enhederne, får de bedste vilkår.

En arenaenhed vil på et tidspunkt stå overfor en udskiftning af den gruppe frivillige, der udgør enheden. Løbende vil nogen komme til, mens andre må takkes for den tid, de gav enheden, da de skal noget andet. Det kan i nogle tilfælde betyde, at et arbejde må genetableres i større eller mindre grad, f.eks. ved et formandsskifte. I det tilfælde er foreningsudviklerne i Teamet for Nationalt Engagement klar til at hjælpe med at få nye frivillige godt på plads i arenaenheden.

Nogle arenaenheder har en naturlig afslutning, f.eks. et internationalt projekt, der kan afsluttes helt ved projektets afslutning. I sådanne tilfælde er foreningsudviklerne tæt på for at hjælpe med at afslutte arbejdet på en god måde og sikre, at erfaring og viden bevares og videreformidles. Det at starte et initiativ er vigtigt, men det er mindst lige så vigtigt at afslutte et frivilligt engagement på en god måde, hvad enten det er ens eget personlige engagement eller det er en arenaenheds arbejde, der afsluttes.

 

Udviklingen af det videre arbejde

Den understøttelse, vi yder, tager udgangspunkt i nogle af de værdier, som enhederne i Arenaen har givet udtryk for, at de vægter højt i mødet med FDFs ansatte, og derfor vil vi i Teamet for Nationalt Engagement bestræbe os på at møde arenaen i et åbent og nysgerrigt samarbejde, præget af gensidig respekt og rummelighed. Vi vil bestræbe os på at være lettilgængelige og fleksible for at møde arenaenhederne, der hvor behovet er. 

FDFs team for nationalt engagement er kommet godt i gang, og vi udvikler os stadig. Vi vurderer løbende, sammen med arenaenhederne, hvordan den gode Arena-understøttelse ser ud. Derfor ser vi ikke udviklingen af understøttelsen af arenaen som afsluttet, men mere som et fundament at stå på, hvor vi fra et godt solidt udgangspunkt kan udvikle de forskellige, indsatser som arenaenhederne vil kunne gøre brug af i fremtiden.