Understøttelse af landsdelsledelser

Omorganiseringen af FDFs ansatte ændrer på understøttelsen af landsdelsledelserne

02. Apr 2024
Henriette Løgstrup og Rune Kløve Junge

Foto: Kasper Henriksen

FDFs otte landsdelsledelserne er frivillige arbejdsfællesskaber med et årshjul på et til to år – som strækker sig fra ét landsdelsmøde til det næste. Landsdelsledelserne arbejder ud fra et fælles formål, men samtidig er de fra landsdel til landsdel vidt forskelligt opbygget med forskellige mennesker og fokusområder. På grund af forskellighederne er det oplagt, at landsdelsledelserne får en unik understøttelse, der giver mening for hver enkelt af dem.

FDF i udvikling

Den største ændring i landsdelenes understøttelse er, at der nu tilknyttes to foreningsudviklere med speciale i landsdele til at understøtte dem alle otte.

Ændringen betyder, at landsdelsledelserne nu i højere grad selv skal vurdere, hvornår det giver mening at involvere foreningsudvikleren i landsdelens udvikling. Man kan – lidt sat på spidsen – sige, at ændringen er en bevægelse fra at tænke de ansattes tid som noget, den enkelte landsdelsledelse skal have så meget af som muligt, til nu at tænke i kvalitet i stedet: Foreningsudviklernes tid skal bruges bedst muligt fremfor mest muligt.

Landsdelsledelserne har fremover to foreningsudviklere, der følger alle otte, hvilket giver større mulighed for tværgående udveksling af viden og værktøjer. Derudover vil de to foreningsudviklere også løbende sparre indbyrdes og trække på hinandens kompetencer – og involvere kompetencerne i resten af teamet for lokalt engagement, når der er behov for det.

Nye tilbud

Den nye understøttelse fører også til en række administrative tilbud til FDFs landsdelsledelser, heriblandt et fælles Google Drev, en fælles mail, et to-årigt årshjul med landsforbundets datoer og deadlines samt et nyhedsbrev med opsamling fra HB-møder og relevante nyheder fra landsforbundet.

Udover ovenstående tilbyder foreningsudviklerne:

  • Løbende følgeskab gennem sparring med landsdelslederen- og øvrige medlemmer af landsdelsledelsen
  • At orientere sig i referater fra landsdelsledelsens møder
  • At deltage på landsdelsledelsesmøderne to gange årligt med aktuelle udviklingspunkter samt online ved enkelte punkter eller orienteringer
  • At understøtte ved kriser og konflikter
  • Deltagelse på landsdelsmødet og kampagner for landsdelsledelser til valg i ulige år
  • Sparring om arbejdet med udviklingsmål
  • Understøttelse af netværk
  • Udvikling af samværsregler

Sideløbende en udarbejdes en håndbog, så alle nye og nuværende medlemmer af landsdelsledelser altid har et udgangspunkt og et sted at finde hjælp og svar på spørgsmål.

Omorganiseringen er en ny måde at tænke FDFs ansatte ressourcer på, der vil gøre det nemmere at få den rette, specialiserede hjælp der gør, at vi alle sammen – fra barn til voksen og fra kreds til landsdelsledelse – kan give endnu flere børn og unge et ståsted at møde verden fra.