Understøttelse af netværkssamarbejdet

Indsatsen for FDFs netværk struktureres og forandres i forbindelse med omorganiseringen af FDFs ansatte.

26. Mar 2024
Anne Kathrine Muldbjerg og Rune Kløve Junge

Foto: Amanda Hertz

FDFs kredse er inddelt i netværk bestående af 3-9 kredse, som ifølge vedtægterne har til formål, at ingen kredse står alene med deres kredsudvikling. Det betyder, at vi i fællesskab og på tværs af kredse tager ansvar for hinanden for at sikre et stærkt FDF.

I tæt samarbejde med kredsledere og landsdelsledelser vil FDFs ansatte i forlængelse af omorganiseringen arbejde for, at nuværende netværk styrkes, og at der de steder, hvor netværkene ikke er aktive, bliver skabt nye, meningsfulde samarbejder mellem kredsene.

Mere samles i netværkene

Fremover vil en proces om forældresamarbejde, et kursus for nye og kommende ledere eller et oplæg om leg alt sammen foregå i netværket fremfor i en enkelt kreds. Når lederne fra flere af netværkets kredse deltager, bliver det lettere at samle så mange deltagere, at der opstår relevante muligheder for sparring og udvikling, samtidig med at landsforbundets ressourcer bruges effektivt.

I første omgang vil fokus være på at tilbyde sparring til fungerende netværk – både netværk med en fast netværksleder og netværk, hvor ledelsen går på skift mellem de deltagende kredsledere. Sparringen vil blandt andet tage form som tilbud om oplæg og udviklingsprocesser fra ansatte og FDFs udvalg, inspiration til den gode dagsorden, praktisk hjælp til oprettelse af et Google Drev til netværket.

I løbet af 2024 vil den allerede igangsatte indsats for at skabe netværkssamarbejder i områder, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er aktive netværk, fortsætte i samarbejde med landsdelsledelserne.

Netværk findes i mange former

Netværk ser ud på mange forskellige måder, og de har mange måder at mødes på. De fleste steder mødes kredslederne 2-4 gange årligt, og rollen som netværksleder går på skift mellem kredslederne, som skiftes til at være værter samt udsende dagsordener og referater. I andre netværk udpeges en netværksleder, som får til opgave at indkalde til møderne, lede dem og samle op på dem bagefter.

Nogle steder er netværkene præget af mange arrangementer, eksempelvis puslinge-tumlingedage eller netværkslejre. Nogle netværk koordinerer fælles bus til Seniorfestival, VM og lignende. Nogle netværk har faste traditioner for landsmødedeltagelse. Og nogle netværk har aftaler om, at der altid spises flødeskumskage til møderne.

Den øgede opmærksomhed på netværkssamarbejdet sker med et ønske om at rumme mange forskellige organiseringsformer, så alle kredse får nogen at være fælles om kredsudviklingen med.