Vælg med fødderne

Sæt retning for kredsens arbejde - vælg udviklingsmål med fødderne. 

29. Aug 2017
Christina Gro Hansen

Hvilket udviklingsmål vil I tage fat på "fastholdelse af medlemmer" eller måske "samarbejde med skolen"?

Kredsen har sammen med kredsforsendelsen modtaget værktøjet:
”At vælge handling med fødderne”. Værktøjet kan lederne bruge til at vælge, hvilket delmål man i sin egen kreds har lyst til og behov for at fokusere på i kredsens udvikling. Vi har lavet et værktøj, hvor man på et ledermøde kommer væk fra mødebordet og ud på gulvet for at involvere flere typer af ledere i kredsens udviklingsarbejde. Helt konkret præsenteres man for de seks delmål under FDF i Samarbejde og Fællesskab og relationer, hvorefter man skal placere sig ved det delmål, man har lyst til at arbejde med. I anden runde vælger man det delmål, man vurderer, kredsen har mest brug for at fokusere på – og til sidst træffes et valg for kredsen.

Herefter åbnes en folder med forslag til konkrete handlinger, og der udfærdiges en plan for det kommende forløb. Hvis man i kredsen har brug for hjælp til at sætte legen på dagsordenen, kommer forbundssekretærerne gerne ud og faciliterer legen.

Materialet er udsendt med kredsforsendelsen i august og kan desuden findes her

-  Det er kredsens egne ledere, som er de bedste til at vælge udviklingsområde for netop deres kreds. Derfor sender vi ikke et færdigt udviklingsmateriale til kredsene, men en leg, som skal hjælpe lederrådet med at få øje på og italesætte kredsens behov for udvikling. ”Vælg handling med fødderne” er en leg, hvor alle kommer ud på gulvet og har mulighed for at blive hørt, hvorefter man sammen bestemmer hvad og i hvilket tempo, man vil arbejde videre med FDFs udviklingsmål, siger forbundssekretær Heidi Bak Nielsen.