"Vi vil hjælpe kredsene til at bruge hinanden godt"

Som medlem af landsdelsledelsen i Landsdel 2 er Mette Saxling særligt optaget af være tæt på kredsene og skabe værdifuld sparring på tværs. 

05. Dec 2023
Mia Fanefjord Hansen

Det er særligt ønsket om at være tæt på kredsene og hjælpe dem til at få gavn af hinanden, som fylder hos Mette Saxling. Som medlem af landsdelsledelsen i Landsdel 2 arbejder hun for at styrke landsdelens kredse gennem især netværkene.

Samspil og fællesskab på tværs

Når landsdelens kredse mødes til netværksmøder, sidder en fra landsdelsledelsen med om bordet. Det er en prioriteret opgave i landsdelsledelsen at være med på netværksmøderne, for det er oftest her, værdifuld erfaringsudveksling og sparring kredsene imellem finder sted. Og den videndeling er vigtig at facilitere, mener Mette Saxling.

- Vi vil gerne facilitere den gode erfaringsudveksling og samarbejdet mellem kredsene i netværket. Vi har på møderne en stor opmærksomhed på de enkelte kredses behov, hvad de gerne vil sammen på tværs, og hvordan de kan hæve sig over det orienterende niveau og aktivt bruge hinanden efter mødet, siger Mette Saxling.

I landsdelsledelsen vikarierer de for hinanden ved behov i netværkene, som de har delt imellem sig. Når deltagelse på netværksmøderne vægtes højt, hænger det sammen med ønsket om at hjælpe kredsene til at bruge hinanden godt. Samtidig giver det landsdelsledelsen mulighed for at bringe erfaringer og ideer videre fra det ene netværk til det andet, så videndelingen bredes så meget ud som muligt.

Tæt samarbejde med kredsene

Landsdelsledelsen hjælper også kredsene med fx implementeringen af udviklingsmål og i arbejdet med forskellige strategiske indsatser. Kredse kan også selv række ud til landsdelsledelsen, hvis de har behov for hjælp til specifikke ting.

- Som landsdelsledelse vil vi rigtig gerne bruges af kredsene, og det er der heldigvis også kredse, der benytter sig af, siger Mette Saxling.

Mette hjalp bl.a. to kredse med organisering af kredspladsen og forventningsafstemning op til seneste landslejr. Andre i landsdelsledelsen har hjulpet kredse med konflikthåndtering og i særlige tilfælde afviklingen af arrangementer.

Det sker også, at Mette Saxling og de andre medlemmer af landsdelsledelsen besøger kredse på sommerlejre, når kredsene selv ønsker det. Her møder de nemlig lederne på en anden måde end på netværksmøderne.

- Det giver os mulighed for at møde alle de ledere, som ikke er med til netværksmøderne. Vi får et dybere kendskab til de enkelte kredse og til medlemmer, som måske kunne tænkes at ville være med i et arrangementsudvalg, siger Mette Saxling.

Mandat fra kredsene

For Mette Saxling har det især gjort stort indtryk at opleve tiden op til og under et landsmøde. Her blev det meget tydeligt, hvilket ansvar der følger med, når de som landsdelsledelse repræsenterer FDFs kredse. 

- Det er specielt op til et landsmøde, at det særlige ved landsdelsledelsesarbejdet træder frem. Her er det meget tydeligt, at man har fået et mandat fra kredsene, og det skal man leve op til, siger Mette Saxling og fortsætter:

- Der var utroligt mange forhandlinger ved siden af og mange møder op til landsmødet. Det var en vild oplevelse og en helt anden måde at opleve landsmødet på. Du er meget mere med i maskinrummet og i alt det, der sker bagom.

For Mette Saxling betyder det meget at være det bindeled, der sikrer koblingen mellem kredsene og de store strategiske beslutninger.

- Det er fedt at blive inddraget i det strategiske arbejde på landsplan i FDF og komme længere ind i maskinrummet. Man opdager, hvor stort demokratiet i FDF er, siger Mette Saxling.

 

 

FDFs otte landsdele ledes af landsdelsledelser, der fungerer som bindeled mellem landsdelens kredse og netværk, og mellem hovedbestyrelsen og landsdelen. Der er valg til landsdelsledelserne minimum hvert andet år i ulige år, og alle medlemmer over 15 år kan stille op. Til februar afholdes valg i landsdel 2, 5 og 8.