5 tips til at søge Renoveringspuljen

Overvejer din kreds at søge midler fra Renoveringspuljen i Den A.P. Møllerske Støttefond inden fristen den 17. september? Her får I fem gode råd til ansøgningen.

09. Aug 2023
Rasmus Lind

Hvis jeres kreds har et kredshus, som trænger til en renovering, der kan forlænge hyttens levetid, så læs med her og se, om I kan få succes med at søge Renoveringspuljen om støtte.

5 gode råd til ansøgningen

 1. Tænk over (og beskriv) ansøgningens helhed, og reflekter over renoveringens bæredygtige element. Har I fx overvejet, om en reparation kan få jer i mål, eller er det nødvendigt med en udskiftning? Hvordan vil renoveringen gavne kredsens fremtidige arbejde?
   
 2. Renoveringen skal som udgangspunkt foregå på bygningens ydre skal. Det vil sige fx et utæt tag, efterisolering af vægge osv. Indvendig renovering af fx køkkenet eller en ny planløsning betragtes ikke i sig selv som bæredygtig renovering, som man kan få tildelt midler fra puljen til.
   
 3. Husk ordentlig billeddokumentation! Tag et billede af de steder, som skal renoveres, så det er muligt at se skaden eller problemet, der søges om midler til at fikse. Fx vil et billede af hele kredshuset formentligt ikke være nok dokumentation, hvis I søger om midler til at ordne utætte vinduer.
   
 4. Hvis I søger om støtte for over 100.000 kroner, er der krav om en byggeteknisk rapport fra en byggesagkyndig. Det er vigtigt, at rapporten omfatter hele bygningen og ikke kun de dele, som ønskes renoveret.
   
 5. Hvis jeres hytte står over for en gennemgribende renovering, er det værd at overveje, om det vil være mere oplagt at søge om at komme i betragtning til en helt ny hytte som en del af Fremtidens spejderhytte og kredshus. Hvis dette er relevant, kan I tage en indledende dialog med projektkonsulent Sofie Ilsøe Sjöblom.

Eksempler på detaljeret billeddokumentation

Hvordan søger vi?

Kredsen kan søge om midler fra Renoveringspuljen via dette skema.

Renoveringspuljen har allerede uddelt otte millioner kroner til 41 spejderhytter og kredshuse i hele landet i første ansøgningsrunde.

Læs mere om to af de kredse, som fik tildelt midler her

Har I flere spørgsmål?

Hvis I stadig har spørgsmål til Renoveringspuljen, kan I finde de oftest stillede spørgsmål her

I er også velkomne til at kontakte projektkonsulent Sofie Ilsøe Sjöblom på mail: sofie.sjoblom@spejderne.dk eller tlf: 22 22 94 29