Hovedbestyrelsen mødes i weekenden

Der er hovedbestyrelsesmøde på Rysensteen i den kommende weekend. Se hvad der er på dagsordenen.

17. Jan 2022
Mia Fanefjord Hansen

I den kommende weekend 21.-23. januar 2022 holder FDFs hovedbestyrelse møde på Rysensteen.

På mødet får hovedbestyrelsen blandt andet besøg af formand for Uddannelsesforum Maria Rytter til en fremlæggelse og efterfølgende drøftelse om visionerne for FDFs uddannelsestilbud. Formand for FDFs trosudvalg Kathrine Fischer kommer også på besøg til en debat om tro.

Hovedbestyrelsen modtager desuden en status fra styregruppen for Kredsstart-projektet, landslejrudvalget samt arbejdsgruppen for et fremtidigt medlemssystem i FDF.

På mødet skal hovedbestyrelsen på baggrund af den rapport om økonomi ved FDFs hovedkontor, som en arbejdsgruppe afleverede i efteråret, fortsætte drøftelsen om, hvilke scenarier der kan arbejdes videre med. 

Herudover drøfter hovedbestyrelsen igangværende udviklingsmålsindsatser, forårets kredsundersøgelse og arbejdet med FDFs medieudbud – ligesom processen frem mod FDF Landsmøde 2022 igangsættes.

Du finder dagsordenen for hovedbestyrelsesmødet herunder.