Ny tænketank skal undersøge kredsstrukturer

Tænketankens formand Dennis Jim Frederiksen opfordrer FDFere med forskellige kompetencer og baggrunde til at deltage i arbejdet.

15. Sep 2023
Rasmus Lind

Foto: Thomas Heie Nielsen

Hovedbestyrelsen nedsætter en tænketank, som skal undersøge, hvordan strukturen i kredse og netværk bedst muligt understøtter kredse i at skabe et aktivt og velfungerende børne- og ungdomsarbejde.

Struktur skal i tænketankens arbejde forstås bredt og kan udover den formelle struktur beskrevet i fx vedtægter inkludere demokratiske involverings- og beslutningsprocesser, beslutningskompetencer, arbejdsdelinger, enheder, mødefora samt beskrivelser af kredses og netværks indretning og ledelse. Tænketanken kan vælge også at inddrage og forholde sig til uformelle, historiske, traditionsbårne, relationelle og lokalt betingede aspekter, som påvirker kredsene.

Tænketanken er nedsat, fordi arbejdet med strategien har gjort hovedbestyrelsen nysgerrige på, om FDFs kredsstruktur i tilstrækkelig høj grad understøtter det lokale arbejde for at give flere børn og unge et ståsted.

Som afslutning på arbejdet vil tænketanken i foråret 2025 fremlægge sine konklusioner for hovedbestyrelsen. Konklusionerne vil være sammensat af viden, idéer og refleksioner over, hvordan FDF er organiseret på lokalforeningsniveau, samt hvordan ledelse i kredsene fungerer i praksis og fremadrettet kan struktureres og understøttes på den bedste måde.

Opfordring til at deltage

Hovedbestyrelsen har udpeget Dennis Jim Frederiksen som formand for tænketanken, der foruden formanden selv vil udgøres af 3-5 FDFere med forskelligartet kredserfaring, hovedbestyrelsesmedlemmerne Kim Koch Rasmussen, Lene Thanild Schøler og Lise Aslak Jensen, generalsekretær Jakob Harbo Kastrup og forbundssekretær Henriette Sejr Løgstrup.

Dennis Jim Frederiksen sender en bred opfordring om at deltage i tænketankens arbejde.

- Vi har brug for at samle en stærk gruppe med forskellige kompetencer og FDF-baggrunde. Det kan være erfaring fra andre foreningstyper og organisationer, kendskab til Folkeoplysningsloven og andre rammevilkår eller en uddannelse eller et job, der er relevant for tænketankens arbejde. Det er et vigtigt fokus for mig, at vi i tænketanken skal kunne løfte blikket ud fra vores egen kredsvirkelighed og være bredere undersøgende på foreningsliv – og så må man gerne have lyst til at nørde lidt i strukturer, siger han.

For at supplere tænketankens faste medlemmer vil eksterne eksperter undervejs blive inviteret ind til at kvalificere gruppens arbejde yderligere.

Alle interesserede opfordres til at tage kontakt senest den 20. oktober. Herefter sammensættes tænketanken med særlig hensyntagen til geografisk samt erfarings- og kompetencemæssig spredning. Tænketanken mødes første gang omkring udgangen af november.

Kontakt

Jakob Harbo Kastrup
Generalsekretær
Tlf.: 41 73 11 60
E-mail: jakobharbo@FDF.dk

Henriette Sejr Løgstrup
Forbundssekretær
Tlf.: 41 73 11 85
E-mail: hl@FDF.dk