Orientering fra hovedbestyrelsen - maj 2022

Her er et indblik i nogle af hovedbestyrelsens drøftelser og beslutninger fra hovedbestyrelsesmødet 6.-7. maj 2022.

24. May 2022
Søren Rejkjær Svendsen, medlem af hovedbestyrelsen

Den 6.-7. maj mødtes hovedbestyrelsen på Hardsyssel Efterskole. Mødet var fyldt med en række punkter lige fra årsrapporter og landslejr til landsmødet i november.

Her er en række større eller mindre nedslag i dagsordenen og drøftelserne.

Udviklingsmål

Frem mod landsmødet i november arbejder HB med vores udviklingsmål. Udviklingsmålene er det, som skaber retningen for landsforbundet de kommende år. De er derfor vigtige for både kredse, landsdele og landsforbund. På dette møde debatterede HB retningen for tre udviklingsmål, som de vil stille som forslag til landsmødet. Det drejer sig om en fortsættelse af kredsstartsprojektet, et fokus på at skabe puslingehold og tiltrække flere puslinge samt en indsats i forhold til, hvordan vi arbejder med frivillighed ved rekruttering af nye ledere, og i høj grad også hvordan vores nuværende ledere bedst muligt kan understøttes og motiveres i deres FDF-arbejde.

Tro og forkyndelse

Dette års kredsundersøgelse indeholder mange interessante pointer. En af dem er, at kredsene er gode til at afholde forkyndelse på sommerlejre, men det kniber mere på de ugentlige møder. Det gav HB anledning til at drøfte, hvordan FDFs formål udleves, samt hvordan forbundet som helhed kan blive bedre til at arbejde med tro og forkyndelse på alle leder og kanter. 

Landslejr-status

Ligesom resten af FDF så flyver HB også afsted i landslejr-luftballonen.

På dette HB-møde stod den blandt andet på status fra landslejrudvalget. Her er meldingen, at det går godt og planmæssigt fremad, men også at der er plads til at løfte lidt ekstra i flok og melde sig til at tage vagter i f.eks. kiosken, ved parkeringen og andre steder på lejren.

Der blev også kigget ned i HB’s officielle arrangementer under lejren, samt hvordan HB bedst spiller ind i de gode tanker fra LUDO-udvalget (LederUDdannelse og Oplevelser).

Allerede før luftballonen for alvor er lettet, gik LLU og HB i gang med at planlægge, hvordan og hvor det hele bedst lander igen. Det skete til en god drøftelse af, hvordan landslejren skal evalueres, og hvordan læring fra lejren bedst smitter af på resten af landsforbundet og på den næste landslejr.

Bedre økonomi for FDFs hovedkontor

HB fortsatte sit arbejde med at se på en bedre økonomi for FDFs hovedkontor. I denne omgang gik drøftelserne på, hvorvidt FDF kan drive hovedkontor fra de nederste to etager på Rysensteen og leje resten ud som kontorlokaler. Et alternativt spørgsmål er, om det vil give mere værdi at afhænde Rysensteen og frigive penge til at købe et nyt og mindre hovedkontor samt at afbetale på FDFs nuværende gæld.

Hovedbestyrelsen besluttede at undersøge det første scenarie yderligere. Frem mod august skal et videre arbejde yderligere belyse de konkrete forhold, som vil gøre sig gældende i forbindelse med en ombygning af Rysensteen, så de tre øverste etager kan udlejes som kontorlokaler, og FDFs hovedkontor kan være på de to nederste.

Det blev også drøftet, i hvor høj grad landsforbundet skal understøtte konkrete arrangementer eller aktiviteter i og omkring hovedkontoret. Her mener en enig hovedbestyrelse, at mødelokaler på Rysensteen – ligesom lokaler Nørre Alle i Aarhus og mødeloftet på Sletten – skal være tilgængeligt for gratis frivilligt brug, men at initiativet og økonomien til arrangementer, skal komme fra landsdele eller kredse.

Tre korte

Hovedbestyrelsen godkendte på mødet årsrapporter for landsforbundet samt for HCT-fonden. Året 2021 lukker med et overskud på 913.000 kr. mod et budgetteret underskud på 1,55 mio. kr. Regnskaberne præsenteres på landsmødet i november.

Hovedbestyrelsens næstformand Kim Koch Rasmussen blev indstillet som kandidat til Global Fellowship Executive Committee, hvor han forhåbentligt vælges til august i Uganda.

Legeudvalget har udvidet sit formandskab. Fremover udgøres formandskabet derfor af den siddende formand Daniel Graungaard samt Maria Illum Andersen, der hidtil har været menigt medlem af legeudvalget.

 

Her finder du referat og bilag fra hovedbestyrelsesmødet: