Orientering fra hovedbestyrelsen - november 2021

Her er et indblik i nogle af hovedbestyrelsens drøftelser og beslutninger fra hovedbestyrelsesmødet 13.-14. november.

26. Nov 2021
Lene Thanild Schøler, medlem af FDFs hovedbestyrelse

I weekenden 13.-14. november 2021 holdt FDFs hovedbestyrelse møde på Silkeborg Højskole. Egentlig var det meningen, at mødet skulle være holdt i Odense i forlængelse af LEDERKLUBBEN LIVE, men denne måtte jo desværre aflyses pga. for få tilmeldte. Vi havde ellers set frem til at skulle mødes med en masse engagerede ledere til en snak om strategi og udviklingsmål.

Som en lille kompensation for de samtaler, der helt sikkert ville have været på LEDERKLUBBEN LIVE, havde forbundssekretærerne forberedt en runde, hvor de fortalte om nogle af de mange spændende ting, der er i gang rundt om i kredsene. Nogle af fortællingerne gik direkte på arbejdet med strategi og udviklingsmål, andre på mere lokale ting, som kredsene er optaget af. Alt i alt en spændende runde, der gav et lille indblik i den mangfoldighed, der er i kredsene og ikke mindst et billede af, hvor stor og tidskrævende en opgave det er at få nye tiltag og ideer til at forplante sig i hele forbundet.

De temaer, der skulle have været til debat på LEDERKLUBBEN LIVE, kommer i stedet til at køre som en række moduler i LEDERKLUBBEN ONLINE hen over vinteren.

Relationsudvalget – FDFs nye udvalg

Som det allerførste punkt på dagsordenen havde hovedbestyrelsen besøg af Heidi Bak Nielsen, der er formand for FDFs nye udvalg, relationsudvalget. Vi havde en rigtig god og spædende drøftelse af rammerne for det kommende udvalgs arbejde og kiggede på første udkast til et udvalgskommissorium.

Relationsudvalget kommer til at have en stor opgave i at støtte kredse og udvalg i hele tiden at have fokus på de gode relationer, ligesom det er oplagt, at FDF-pædagogikken bliver forankret i dette udvalg.

Hen over de næste måneder skal Heidi Bak Nielsen i gang med at sammensætte udvalget, og hovedbestyrelsen skal godkende det endelige udvalgskommissorium på mødet i januar.

Status fra landslejrudvalget og hovedbestyrelsens deltagelse på FDF Landslejr 2022

Weekendens hovedbestyrelsesmøde bød på flere gæster. Landslejrchefen og det nyeste medlem af landslejrudvalget, Søren Hvidberg Pedersen, var forbi for at give en orientering om og status på landslejrudvalgets arbejde, og de kunne fortælle om masser af god landslejr-energi oven på efterårets landslejrkursus. Derudover kunne de fortælle, at indbydelsen er lige på trapperne, og at der er travlt med at skaffe medarbejdere til FDF Landslejr 2022. Tilmeldingen åbner 1. december.

I forlængelse af orienteringen fra landslejrudvalget havde hovedbestyrelsen en drøftelse af egen deltagelse på landslejren. For selvom hovedbestyrelsen har en masse forskellige roller på landslejren, ligesom alle andre ledere har, vil vi gerne møde lederne til både formel og uformel snak om især strategi og udviklingsmål.

Retning for partnerskaber og samarbejde

På hovedbestyrelsens møde i august drøftede vi retningen for partnerskaber og samarbejder i FDF, og på det møde blev der blev nedsat en intern HB-arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde en partnerskabs- og fondsstrategi, som kan danne ramme for disse fremtidige samarbejder. På weekendens møde blev denne strategi fremlagt og godkendt.

Debat om administrative greb ved kredslukninger

I FDFs strategi står der, at vi sammen skal give flere børn og unge et ståsted, og et af de aktuelle udviklingsmål handler om at åbne nye kredse. Desværre er vi også nødt til at lukke kredse, og nogle gange er det en kompliceret proces, der kræver mange ressourcer fra både frivillige og ansatte. Vi har på dette hovedbestyrelsesmøde haft en drøftelse af, om forbundet FDF har de værktøjer, der kan skal til, når eller hvis en kredsluknings-sag når dertil, hvor frivillige slipper opgaven, og ansatte er nødt til at tage over.

Debat om samværspolitik/regler/kultur

Både landsforbundet og langt de fleste kredse har et sæt samværsregler, som tages op med jævne mellemrum. Men hvordan er det med samværskulturen, når vi er sammen med hinanden. Er der plads til alle? Er det legalt at sige sin mening? Den slags ting er svære at formulere regler for, men det er utroligt vigtigt, at vi har snakken om, hvordan samværskulturen skal være i lederflokken, blandt kursusinstruktørerne osv. På mødet havde vi en drøftelse af, hvordan man kan arbejde med og dermed sikre, at samværskulturen i FDF er god.

Tidsplan for Opdatering af FDF.dk

FDFs hjemmeside, FDF.dk, trænger efterhånden til en opdatering både på den tekniske del og i forhold til visning. Arbejdet med opdateringen går i gang umiddelbart efter nytår, og målet er at have en ny hjemmeside klar ved udgangen af 2022.

Lidt økonomi

Vi behandlede budgetopfølgningen for de første tre kvartaler af 2021 samt estimatet på hele 2021, og vi godkendte Lejrcenter Vorks årsregnskab 2020. Alle tre ting ser fornuftige ud, men er selvfølgelig på hver sin måde påvirket af corona.

Masterplan for Sletten

Hovedbestyrelsesmødet sluttede med et besøg af Slettens bestyrelse, der fremlagde en meget flot og ambitiøs masterplan for Friluftscenter Sletten. Der kommer inden længe en selvstændig nyhed om masterplanen på FDF.dk.