Kom godt i gang med genåbningen

Bliv godt klædt på til genstarten af kredsens fysiske aktiviteter med forskellige online-tilbud den kommende tid.

02. Mar 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Christian Kyed

Fra i dag må vi igen mødes i FDF. Myndighederne har prioriteret at genåbne det udendørs foreningsliv, fordi det er vigtigt for børn og unge at kunne mødes i fællesskaber som FDF. I den enkelte kreds er det vigtigt med gode snakke blandt lederne om, hvordan de fysiske aktiviteter genstartes på den bedste måde.

Genstart på mange måder 

Nogle kredse er allerede nu klar til at afholde fysiske møder, mens andre har brug for mere tid til at omstille sig den nye virkelighed og derfor fortsætter med et måske allerede planlagt online-program lidt endnu. Der vil i den kommende tid være brug for forståelse for de forskellige situationer, kredse befinder sig i mht. genstarten af de fysiske aktiviteter oven på vinterens nedlukning. 

Tilbud i forbindelse med genstart

I den kommende periode udbyder landsforbundet en række webinarer og andre online-tilbud, så ledere kan blive klædt bedst muligt på til at lave fysisk FDF med de nye retningslinjer og få FDF-gejsten tilbage.

Webinarerne vil bl.a. byde på konkrete værktøjer til genstarten af kredsenes fysiske aktiviteter, inspirations- og motivationsoplæg, og der vil være mulighed for sparring og vidensdeling på tværs af kredsene.

- Kredsene står foran en vigtig opgave i forbindelse med genstarten af de fysiske FDF-aktiviteter og der vil helt naturligt være mange spørgsmål og dilemmaer undervejs. Vi håber, at rækken af webinarer kan give de frivillige de bedste forudsætninger for og værktøjer til arbejdet med at lave fysiske FDF-aktiviteter for de mange børn og unge, der har savnet at mødes i FDFs fællesskab hen over vinteren, siger udviklingschef for FDF Anna Buur Vistesen.

denne oversigt finder du mere information om alle FDFs tilbud ifm. genåbningen, herunder tidspunkter og mødelinks. Du kan også se alle tilbuddene på plakaten her:

Hent plakaten HER 

Andre tilbud

Foruden FDFs egne tilbud byder bl.a. DUF på en række webinarer om genåbningen af foreningslivet. Webinarerne afvikles på zoom, og deltagelse er gratis for medlemmer af FDF. Dog er tilmelding nødvendig. 

Læs mere om tilbuddene i DUFs arrangementskalender.