Opsamling på vigtige budskaber lige nu 

17. Apr 2020
Rasmus Agergaard Pedersen, generalsekretær

 

Den sidste måned har landsforbundet sendt mange informationer og nyheder ud om corona-situationen og FDF. Pressemøder, vejledninger og nye udmeldinger ændrer løbende på, hvordan vi både kan og skal agere i FDF. Her følger en opsamling på den aktuelle situation og de vigtigste budskaber efter påske. Vi holder løbende FAQ-siden på FDF.dk opdateret, og al information er samlet her.
 

Hold kontakt til medlemmerne

Overalt i FDF spirer nye digitale mødeformer frem. Kredse rækker ud til medlemmerne på nye opfindsomme og kreative måder - online. Vores medlemmer kan mærke, de er en del af et stærkt fællesskab i en tid med afstand. Det er flot, og det er vigtigt, at det arbejde fortsætter i alle kredse. Vi har samlet inspiration på siden her, og vil løbende samle mange af de gode ideer, der dukker op i fx facebookgruppen Leder-til-leder.
 

Sommerlejre

Landsforbundets klare opfordring er at holde igen med at aflyse sommerlejrene. Børn og unge har brug for at komme på sommerlejr, og indtil videre er sommerlejre under 1000 deltagere ikke omfattet af myndighedernes forbud om at mødes. Dog bør kredse så vidt muligt udskyde indkøb og øvrige udgifter i forbindelse med sommerlejrene.
 

Kontingent

Landsforbundet anbefaler, at kredse i corona-perioden opkræver kontingent fra medlemmerne som hidtil. Medlemmerne betaler for at være medlem af kredsen og FDF som forening – ikke for at kunne deltage i et bestemt antal aktiviteter. 
 

FDF arbejder sammen med DUF

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) er den foreningsparaply, vi i FDF bruger i forhold til interessevaretagelse. Vi har lige siden de første corona-pressemøder været i dialog med DUF og givet input og eksempler til de mange møder, DUF har med alt lige fra statsministeren til embedsfolk i ministerier og styrelser. FDF har arbejdet og arbejder stadig for, at der kommer beslutninger og præcise udmeldinger om antal, rammer og sundhed, når vores type af foreninger får lov at åbne op igen. I forhold til økonomi arbejder vi for: 

  • forsat sikring af kommunal støtte via folkeoplysningsmidlerne.
  • dækning af tab på aflyste arrangementer/kurser, hvor vi allerede har afholdt udgiften, men ikke kan gennemføre aktiviteter.
  • støtte i forhold til tabte indtægter på markeder, byfester og festivaler, som i høj grad bidrager til at finansiere fremtidige aktiviteter. 
  • støtte til de manglende indtægter for hytteudlejning.


Ny støttepulje

I påsken vedtog regeringen og en række partier en ny pulje, der skal yde støtte til lokale foreninger, der rammes økonomisk under corona. Puljen er på 50 millioner kroner, hvoraf de 2.5 millioner kroner administreres af DUF, som fastsætter de konkrete ansøgningskriterier. Landsforbundet forventer, at der minimum vil gå et par uger, før puljen åbnes for ansøgninger.